NAMAZ ŽENE SA MENSTRUACIJOM

PITANJE: Dobila sam mjesečni ciklus u toku namaza, pa šta da radim? Da li trebam naklanjati propuštene namaze za vrijeme mjesečnog ciklusa?

ODGOVOR: Ako se pojavi menstruacija nakon što nastupi namasko vrijeme, kao npr. da žena dobije menstruaciju pola sata nakon što sunce bude u zenitu, ona će, nakon što joj prođe menstruacija, naklanjati namaz čije je vrijeme nastupilo dok je bila čista. Ovo se temelji na riječima Uzvišenog: ”…vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju.” (4:103)

Propuštene namaze za vrijeme menstruacije žena neće naklanjati, na osnovu riječi Vjerovjesnika, s.a.v.s., navedenih u drugom hadisu: ”…pa nije tako do kad dobije menstruaciju, ne klanja i ne posti.”(12)

A i učenjaci su saglasni da žena ne treba naklanjati propuštene namaze u vrijeme menstruacije. Međutim, ako ženi prestane menstruacija, a od namaskog vremena ostalo je onoliko vremena za koliko bi se mogao obaviti jedan rekat više, žena će taj namaz klanjati kada se okupa. Ovo se temelji na riječima Vjerovjesnika, s.a.v.s.: ”Ko sustigne jedan rekat ikindije prije zalaska sunca sustigao je cijelu ikindiju. Ako žena postane čista u ikindijsko vrijeme ili prije izlaska sunca toliko da je do zalaska ili izlaska sunca ostalo toliko vremena za koliko se može klanjati jedan rekat, ona će klanjati ikindiju, u prvom slučaju, a sabah, u drugom.

Šejh Ibn-’Usejmin

Fetve o ženskim pitanjima-sakupio Muhammed el-Musnid 48 str.

 Pripremio: Suljo Bahtić, prof.

Komentari

komentara