Namjerno povraćanje tokom posta

Ako čovjek povrati, ali ne svojom voljom, on neće morati nadoknaditi taj dan, niti će se za njega morati iskupljivati. Ebu  Hurejre, radijallahu ‘anhu, veli da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Koga povraćanje savlada neće morati napaštati taj dan, ali onaj ko namjerno povrati neka naposti taj dan!” (Bilježe ga Ahmed, Ebu Davud, Et-Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Hibban, Ed-Darektuni i El-Hakim, koji ga smatra vjerodostojnim)

El-Hattabi veli: “Prema mome znanju, svi su učenjaci saglasni o tome da postač koji nenamjerno povrati nije dužan napaštati, kao i u tome da je dužan napostiti onaj ko namjerno izazove povraćanje.”

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredio: Namik Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara