Ne tuguj i Allaha se uvijek sjećaj

U samom uvodu navest ćemo nekoliko ajeta koji govore o vrijednosti i potrebi sjećanja na Allaha, spominjanja Njegovog imena, odnosno zikra.

Uzvišeni Allah u Kuranu kaže: “…one koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju — a srca se doista kad se Allah spomene, smiruju!” (Er‐Ra’d, 28)

“Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti!” (El‐Bekara, 152)

“Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha ‐ Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio”
(El‐Ahzab, 35)

“A kada zaboraviš, sjeti se Gospodara svoga i reci: ‘Gospodar će me moj uputiti na ono što je bolje i korisnije od ovoga'” (El‐Kehf, 24)

„A ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga, Mi tebe i vidimo i štitimo; i veličaj i hvali Gospodara svoga kad ustaješ, i noću Ga veličaj, i kad se zvijezde gube” (Et‐Tur, 48,49).

“O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite.” (El‐Enfal, 45)

“O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i navečer Ga veličajte” (El‐Ahzab, 41, 42)
“O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine bit će izgubljeni.” (El‐Munafikun, 9)

“U džamijama koje se Allahovom voljom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime — hvale Njega, ujutro i navečer, ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju, i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju, i koji strepe od Dana u kojem će srca i pogledi biti uznemireni, da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi im od dobrote Svoje i više dao. A Allah daje kome hoće, bez računa.” (En‐Nur, 37‐40)

U vjerodostojnom hadisu kaže se: “Razlika između onoga ko spominje Allaha i onoga koji to ne čini jeste kao razlika između živog i mrtvog čovjeka.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je, također: “U prednosti su muferriduni” Ashabi su ga upitali: “A ko su oni, o Božiji Poslaniče?” “Muškarci i žene koji često spominju Allaha”, odgovori Poslanik, sallallahua lejhi ve sellem.

Nadalje, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Hoćete li da vas obavijestim o najboljem djelu, najčišćem kod vašeg Gospodara, djelu koje će vas na viši stepen uzdići od bilo kojeg drugoga, djelu koje je bolje od dijeljenja
zlata i novca, djelu koje vam je bolje od borbe protiv vaših neprijatelja u kojoj biste vi njih ubijali i oni vas?” “Da”, odgovoriše ashabi. “To je spominjanje Allaha, zikrullah.”

U još jednom sahih‐hadisu navodi se da je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došao neki čovjek i upitao ga:
‐ “Božiji Poslaniče, ima mnogo islamskih propisa, a ja sam ostario. Zato mi preporuči jednu stvar u kojoj ću provesti svoju starost.”
‐ “Neka ti jezik stalno bude vlažan od spominjanja Allaha”, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Izvor: “Ne tuguj”

Autor: Dr. Aid Al-Qarni

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: Islam-Iman.com

Komentari

komentara