Ne tuguj jer si spoznao Islam

Najjadnije i najnesrećnije duše jesu one koje ne znaju za islam. Upravo zbog toga muslimani moraju imati aktivne daije i promotore svoje vjere te svoju vjeru obznanjivati svima na svijetu. Islam je uzvišena stvar, stoga oni koji njemu pozivaju moraju biti odgojeni, izuzetno učeni i vješti, jer samo ova vječita i istinita vjera omogućava sreću ljudima.
Primjer uspješnih misionara vjere islama, daija, možemo vidjeti u jednoj skupini muslimana iz Minhena koji su jednom vještom medijskom porukom, džambo plakatom, privukli pažnju brojnih građana koji su ih kontaktirali i izrazili želju da upoznaju islam. Te je godine u Njemačkoj na islam prešlo oko stotinu hiljada Nijemaca i Njemica, i izgrađen je mesdžid, centar i škola za izučavanje islama.
Današnje je čovječanstvo zbunjeno i jako mu je potrebna ova uzvišena vjera kako bi povratilo spokoj, mir i sigurnost.

„.. kojom Allah upućuje naputeve spasa one koji nastoje steći zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih, po volji Svojoj, iz tmina na svjetlo i na Pravi put im ukazuje” (El‐Maida, 16)

Jedan veliki pobožnjak kazao je: “Mislio sam da svi ljudi obožavaju samo Allaha.”

Ali to je ovako kako to Allah u Kur’anu kaže: “A malo je zahvalnih medu robovima Mojim” (Saba, 13)

“Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na Zemlji; oni bi te od Allahova puta odvratili; oni se samo za pretpostavkama povode i oni samo neistinu govore.” (El‐An’am, 116)

“A većina ljudi, ma koliko ti želio, naće biti vjernici” (Jusuf, 103)

Jedan učenjak pričao mije daje neki Sudanac za vrijeme britanske okupacije došao iz pustinje u glavni grad Kartum i vidio britanskog vojnika u odijelu, te upitao: “Ko je ovo?” “Nevjernik”, odgovoriše mu: “Pa, zar ima iko da ne vjeruje u Boga”, kaza ovaj pustinjak, uhvati se za stomak i povrati zbog onog što je čuo, te se vrati u pustinju.

“Pa šta im je, zašto neće da vjeruju” (El‐Inšikak, 20)

El‐Asmei pripovijeda kako je čitao ajet: “I, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite!” (Ez‐Zarijat, 23).

Potom je kazao: “Neka je Uzvišen Allah, Koji se Sobom zakleo za ovu vjeru.”
Ovo je primjer lijepog promišljanja o Allahu Uzvišenom, našem Gospodaru i Zaštiniku.

“On šalje kišu kad oni izgube svaku nadu i rasprostire blagoslov Svoj; On je zaštitnik pravi i jedini dostojan hvale.” (Eš‐Šuara, 28)

“I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost je Allahova doista blizu onih koji dobra djela čine.” (El‐A’raf, 56)

“Eto, Allahova je pomoć zaista blizu!” (El‐Bekara, 214)

Svako ko čita biografije ljudi i sluša puno o iskustvima raznih naroda izvući će brojne koristi.

Evo nekih od njih:

1. čovjek ne može uljepšavati svoju vrijednost. Ovo je kazao Ebu E’ala el‐Mearri. Smisao ove mudre rečenice jeste da su čovjekove prave vrijednosti znanje, odgoj, plemenitost, pokora i dobra ćud, a ne njegov izgled, položaj i ugled.

“On se namrštio i okrenuo zato što je slijepac njemu prišao.” (Abasa, 1, 2)

“Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice; uistinu je robinja vjernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici; uistinu je rob vjernik bolji od mnogobošca, makar vam se i dopadao. Oni zovu u Džehennem, a Allah, voljom Svojom, nudi Džennet i oprost, i objašnjava ljudima dokaze Svoje, da bi razmislili.” (El‐Bekara, 221);

2. sva čovjekova nastojanja, trud, žrtva i rad koji dovode do uspjeha rezultat su njegovih ambicija, a ne posljedica njegove slave.
Ne misli da je slava datula koju ćeš slasno pojesti…

“Da su imali namjeru da pođu, sigurno bi za to pripremili ono što je potrebno, ali Allahu nije bilo po volji da idu, pa ih je zadržao, i bi im rečeno: ‘Sjedite s onima koji sjede!'” (Et‐Tevba, 46)

“I borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti! On vas je izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao, i u ovom Kur’anu, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato, molitvu obavljajte i zekat dajite i u Allaha se pouzdajte; On je Gospodar vaš, i to kakav Gospodar i kakav Zaštitnik!” (El‐Hadždž, 78);

3. čovjek sam stvara svoju historiju, s Allahovom pomoći, i ispisuje svoju biografiju dobrim ili lošim djelima. “Mi ćemo, zaista, mrtve oživiti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili; sve smo Mi to u Knjizi jasno pobrojali.” (Ja‐Sin, 12);

4. čovjekov je život jako kratak i brzo prođe. Stoga, nemoj ga upropaštavati grijesima, brigama, nemirom i tjeskobom.

“Proveli smo dan ili samo dio dana, odgovorit će;pitaj one koji su brojali.” (El‐Mu’minun, 113)

“A njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jednu večer ili jedno jutro njezino ostali.”
(Al‐Naziat, 46)

“Tuga dovoljno život zagorča, A samo dobro djelo raduje Gospodara.”

Izvor: “Ne tuguj”

Autor: Dr. Aid Al-Qarni

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara