Ne tuguj sve dok vjeruješ u Allaha

Znaj da je iman, vjerovanje u Allaha, uzrok svakog zadovoljstva, spokoja, mira i sigurnosti. Život se pretvara u haos i nesreću kada čovjek počne da sumnja i ne vjeruje.
Što je čovjek više sumnjičaviji, više se žali i pati.

O pogrešnom načinu razmišljanja i njegovom utjecaju govori Uzvišeni Allah u Kur’anu: “Vi ste mislili da se Poslanik i vjernici nikada neće vratiti porodicama svojim; vaša su srca bila zadovoljna zbog toga i vi ste na najgore pomišljali, vi ste narod u duši pokvaren” (El‐Feth, 12)

“Zatim vam je, poslije nevolje, spokojstvo ulio, san je neke od vas uhvatio, a drugi su se brinuli samo o sebi, misleći o Allahu ono što nije istina, kao što pogani misle, i govoreći: ‘Gdje je pobjeda koja nam je obećana?’ Reci: ‘O svemu odlučuje samo Allah!’ Oni u sebi kriju ono što tebi ne pokazuju. ‘Da smo za bilo šta pitali’, govore oni, ‘ne bismo ovdje izginuli.’Reci: ‘I da ste u kućama svojim bili, opet bi oni kojima je suđeno da poginu na mjesta pogibije svoje izišli, da bi Allah ispitao ono što je u vašim grudima i da bi istražio ono što je u vašim srcima ‐ a Allah zna svačije misli.'” (Alu Imran, 154)

O odlučnim namjerama i iskrenim mislima govori Allah Uzvišeni: “Da su imali namjeru da pođu, sigurno bi za to pripremili ono što je potrebno, ali Allahu nije bilo po volji da idu, pa ih je zadržao, i bi im rečeno: ‘Sjedite s onima koji sjede!'” (Et‐Tevba, 46)

“Da Allah zna da od njih može biti ikakva dobra, učinio bi da čuju, a da je učinio i da čuju, oni bi se opet okrenuli, jer oni i inače glave okreću.” (El‐Enfal, 23)

“Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. On je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih, i nagradit će ih skorom pobjedom” (El‐Feth, 18)

Izvor: “Ne tuguj”

Autor: Dr. Aid Al-Qarni

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara