Ne tuguj zbog bezvrijednih stvari

Jedan od vrlih i jako poznatih dobrih ljudi bio je bačen među krvoločne lavove, pa ga je Allah spasio. Ljudi su ga nakon toga pitali: “O čemu si mislio kada su te bacili?” “Razmišljao sam da li je lavlja pljuvačka čista ili ne” (strahujući kako će doći pred Gospodara) ‐ odgovorio je ovaj dobri čovjek.
Ulema je o njemu kazala samo najljepše riječi i pohvale. “Sjetih se Allaha i Njegove kazne Dok uživao sam blagodati razne, Pa zaboravih sve slasti Strahujući šta je kazao Gospodar Jedini.”

Uzvišeni Allah dobre vjernike razlikuje shodno njihovim ciljevima i intencijama: “Zatim vam je, poslije nevolje, spokojstvo ulio, san je neke od vas uhvatio, a drugi su se brinuli samo o sebi, misleći o Allahu ono što nije istina, kao što pogani misle, i govoreći: ‘Gdje je pobjeda koja nam je obećana? Reci: ‘O svemu odlučuje samo Allah!’ Oni u sebi kriju ono što tebi ne pokazuju. ‘Da smo za bilo šta pitali, govore oni, ‘ne bismo ovdje izginuli.’Reci: ‘I da ste u kućama svojim bili, opet bi oni kojima je suđeno da poginu na mjesta pogibije svoje izišli, da bi Allah ispitao ono što je u vašim grudima i da bi istražio ono što je u vašim srcima ‐ a Allah zna svačije misli.'” (Alu Imran, 154)

Ibn el‐Kajjim kazao je kako se veličina čovjeka mjeri njegovim ambicijama i željama!!
Jedan mudar čovjek kazao je: “Reci mi kakve su ambicije ljudi, a ja ću ti kazati ko su ti ljudi!”
“Ko želi, Allah ga dovede do centra Bagdada, A ko želi, dovest će ga tek do predgrađa.”
Za vrijeme jednog brodoloma jedan dobri rob počeo se utapati, pa tad poče umivati lice, ruke i noge uzimajući abdest. No, već se zagrcnuo i valovi ga prekriše. Kasnije ga more izbacilo na obalu, pa su ga ljudi upitali zašto je to činio. On je odgovorio kako je htio abdestiti kako bi čist susreo Allaha.
“Neka te Allah uvijek i svakim dobrom blagosilja, U nesreći nisi zaboravio spomenuti svoga Gospodara.
Za svaki treptaj slijedi ti nagrada, Za hrabrost u trenutku kad smrt se približavala.”
Imam Ahmed tražio je u smrtnom času od ljudi da ga abdeste što su oni i učinili!!

“A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile, i nisu posustajali niti su se predavali — a Allah izdržljive voli ‐ i samo su govorili: ‘Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše, i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje! I Allah im je dao nagradu na ovom svijetu, a na onom svijetu dat će im nagradu veću nego što su zaslužili, ‐ a Allah voli one koji dobra djela čine.”            (Alu Imran, 146-148)

Izvor:” Ne tuguj”

Autor: Dr. Aid Al-Qarni

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islma-iman.com

Komentari

komentara