Ne tuguj zbog nafake

Allah daje opskrbu obilno i neprestano. On je Jedini Gospodar, Koji o tome brine i Koji opskrbom upravlja. Kod Njega je opskrba svih robova.

“A na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava.” (Ez‐Zarijat, 22)

Ako čovjek živi u ovom uvjerenju, zašto onda briga za opskrbom i tugovanje. Zašto da se čovjek ponižava zbog nekih sitnih dunjalučkih stvari i živi u nemiru za opskrbu?!
Uzvišeni kaže: “Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi.” (Hud, 6)

“Hvaljen neka je Allah, Stvoritelj nebesa i Zemlje, Koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može. Milost koju Allah podari ljudima niko ne može, poslije Njega, dati; On je silan i mudar.” (Fatir, 1, 2)

Izvor: “Ne tuguj”

Autor: Dr. Aid Al-Qarni

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara