Nečistoća novorođenčeta

Pitanje: Ukoliko se novorođenče hrani vještačkim mlijekom u toku dvije godine, umjesto majčinog mlijeka, da li to šta mijenja propis njegove nečistoće?

Odgovor: El hamdu lillahi Rabbi-l-alemin, ves-salatu ves-selamu ‘ala Resulillah!
Što se tiče mokraće djeteta tokom prve dvije godine dok se hrani vještačkim mlijekom umjesto majčinog mlijeka, pitanje je diskutabilno, oko njega postoji razilaženje kod islamskih učenjaka.Najbliže od tih mišljenja –a Allah najbolje zna- jeste da je propis mokraće takvog djeteta kao i djeteta koji doji svoju majku i ne kaže se da se on hrani hranom već se hrani mlijekom umjesto majčinog mlijeka. I najbliže je –a Allah najbolje zna- da se mokraća takvog djeteta čisti tako što će se mjesto te nečistoće poprskati vodom kao što se čisti i mokraća djeteta koji doji majčino mlijeko. Ovo mišljenje je najbliže i najočitije, a Allah opet najbolje zna.

Šejh Abdul-Aziz b. Baz, rahimehullahu te’ala
Fetava Nuri ‘ala-d-derb (2/660)

Komentari

komentara