Nekada se pribojavam bolesti, pa šta trebam uraditi?

Odgovor: Imaj povjerenje u Allaha, osloni se na Njega i moli Ga da ti da oprost i dobro zdravlje na dunjaluku i ahiretu. Opskrbi se dobrim djelima za ahiret i čuvaj se razloga koji dovode do bolesti. Budi u vezi sa liječnicima u opštim bolnicama ili privatnim ordinacijama i pitaj ih o onome što te interesuje. A Allah je taj od kojeg se traži pomoć.

Stalna komisija za naučna istraživanja i fetve, predsjednik komisije šejh Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, 1/378

Komentari

komentara