Niko ne snosi odgovornost za postupke drugoga

www.islam-iman.com – Svaka osoba je odgovorna samo za svoje vlastite postupke, a ne za postupke drugoga. Niko neće nositi “teret” drugoga, makar se ljudi vezivali za njega ili mu bili bliznji rođaci. Sin se ne kažnjava zbog očeva grijeha, niti otac zbog sinovljeva. Ovo je istina i pravda koju je Kur’an časni označio u mnogim ajetima, i obavještava da je tako bilo i u prethodnim Božijim objavama.

“Zar on nije obaviješten o ovome šta se nalazi u listovima Musaovim i Ibrahimovim – koji je obaveze potpuno ispunjavao: da ni jedan griješnik tuđe grijehe neće nositi.”(1)

Stoga se čovjek ne može načuditi osobama koje svojataju islam, govore u njegovo ime i tvrde da su oni zaštitnici šehadeta, a potom se svete neprijateljima. Zar bi se moglo prikazati dozvoljenim da jedna osoba ili više njih uspostavi strahovladu nad narodom jednog grada, kažnjavajući pojedine građane samo zato što se ta grupa ne slaže sa gradonačelnikom? Pretpostavimo da je gradonačelnik griješnik ili zločinac; zar je moj grijeh što živim u tom mjestu, pa treba da budem kažnjen zbog njegove grješke ili zločina? Ko je to, otmičaru, tebe promovirao u arbitra? Ko ti je dao pravo da tužiš, sudiš i kažnjavaš sve zajedno? Tvoja presuda meni je ponekad smrt pogubljenjem! Ovo što su učinili otmičari od nekih putnika apsolutno je nepoštivanje svetosti čovjeka. Oni su najavili izvršenje tog zločina, ubili su dva putnika i njihova tijela izbacili iz aviona sa velike visine – koja su se nakon pada raspala. Dobro je poznato da islam drži do nepovredivosti čovječijeg tijela poslije smrti na jednak način kao i dok je osoba živa. Muhammed, a.s., je rekao:

“Lomljenje kostiju mrtvaca je kao lomljenje kostiju žive osobe.”(2)

Ubistvo je veliki zločin i islam ga najstrožije zabranjuje, te kao što je poznato za njega propisuje strogu kaznu, a neki učenjaci smatraju da se pokajanje (tevba) ubice neće primiti! U Kur’anu Časnomc određeno je:
“Ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga ili onoga koji na zemlji nered ne čini, kao da je sve ljude poubijao.” (El-Maide: 32)
A Muhammed, a.s., je kazao: “Da propadne ovaj svijet, kod Allaha je manje od ubistva čovjeka muslimana.”(3)

Drugom prilikom Muhammed, a.s., je rekao: “Kada bi se stanovnici nebesa i zemlje udružili radi ubistva jednog čovjeka, sve bi ih Allah kaznio Džehenemom.”(4)

Poslanik, a.s.. je najobičnije upiranje oružja prema muslimanu, označio velikim grijehom koji izaziva prokletstvo. O tome je rekao: “Niko od vas neka ne okreće oružje u svoga brata, jer ne zna da šejtan može baciti njegovu ruku i učiniti zlo.” (Bunari i Muslim) S obzirom na to da islam upozorava na nedopustivost samog okretanja oružja prema čovjeku, može se pretpostaviti koji je intenzitet zabrane upotrebe tog oružja da bi se ubio čovjek koji nema nikakve snage ni moći, a nije ucinio nekakvo djelo koje bi nalagalo smrtnu kaznu.

Bilješke:

[1] En-Nedžm: 36-38
[2] Bilježe Ahmed i Ibn Madže
[3] Bilježi Tirmizi
[4] Bilježi Tirmizi

Izvor: “Savremene fetve”-Šejh dr. Jusuf El-Karadavi
Pripremio: Adnan E. Čolo

Komentari

komentara