Njeni roditelji ne odobravaju brak…

Pitanje: Prihvatila sam Islam neka je slavljen Allah Gospodar i ja želim da se u svemu tome održim, ali moji roditelji misle da sve do 25 ili čak do 28. godine ne treba da se udajem jer su to idealne godine za brak. Čak šta je i gore, jedno od njih uopće izvanbračne veze ne smatra lošima- što je Allah zabranio.Ovo je zaista osjetljivo pitanje i ne znam kako da im objasnim da ja to ne želim. Želim ostati pribrana, želim se udati za čovjeka koji će mi pomoći u mom vjerovanju, čovjeka koji će biti uz mene i koji će mi pomagati, čovjeka koji će živjeti samnom, jer ja živim jako daleko od svojih roditelja. Oni su rastavljeni i svako od njih živi u drugom gradu. Ne znam kako da im objasnim detalje te da ih ubijedim da treba ranije da se udam; te da oni ne misle da rana udaja znači nešto loše i nemoralno. Ja sam jedina kćerka svojih roditelja, te ne želim da im se usprotivim; ne želim ni da me forsiraju na nešto. Želim napraviti bračni ugovor,  te onda odgoditi sve dok Allah ne odredi suprotno.

Moja pitanja su:
1.Da li mi je dozvoljeno da napravim bračni ugovor, ali da odgodim brak i sve bračne uloge i potrebe za pet godina naprimjer?
2.  Da li poslije moram ponoviti svoj bračni ugovor pred porodicom i praviti se a se nisam udala? Ili to spada pod laž? Zaista se nadam vašem odgovoru jer ne znam šta da učinim..
Odgovor: Neka je uzvišen Gospodar
Prvo: Čestitamo ti na prelasku na Islam , i molimo Allaha da tebe učvrsti a tvoje roditelje uputi u Islam jer je On onaj koji daje.

Drugo: Ako žena prihvati Islam a njena porodica ne, onda oni nemaju nikakav autoritet niti uticaj nad njom i njenim životom
.Ibn Qudaamah (neka mu se Allah smiluje) je rekao: „Nevjernik nema nikakva prava nad vjernikom niti mu može naređivati tj. Njoj ne može naređivati, pod bilo kojim uvjetima, prema mišljenju učenjaka uključujući Malika, ash-Shaafa‘i, Abu ‘Ubayd i ashaab ar-ra’y. Ibn al-Mundhir je rekao:Svi učenjaci od kojih sam ja učio su jednoglasno se složili s ovom tezom.

Kraj citata od  al-Mughni, 9/377
Temeljeći se na tome, tvoj otac nema starateljstvo nad tobom te ti samim tim ne može odrediti da li ćeš se udati ili ne te se time starateljstvo prebacuje na na najbližeg muškog srodnika npr. Djed, amidža,brat itd. A ako nemaš ni jednog muškog srodnika muslimana, tada direktor islamskog centra ili imam tvoje džamije ti može odobriti brak.

Treće: Ako tvoja porodica nije ubjeđena u brak, i ti se bojiš da će taj brak donijeti posljedice, kao što su neke ozbiljne porodične reakcije protiv Islama, tada direktor Islamskog centra ili imam džamije te može vjenčati bez znanja tvojih roditelja, te ti možeš odgoditi sve bračne obaveze, sve dok ne ih ne ubijediš.
Ako ih ne uspiješ ubijediti u kratkom vremenskom periodu te se bojiš za sebe da ćeš ostati bez muža, tada možeš nastaviti s brakom i tvoj muž može konzumirati brak s tobom u skladu sa šerijatskim pravilima, ali bez znanja tvojih roditelja.Tada ako oni saznaju za tvoju vezu s tvojim mužem, možeš im to predočiti kao utisak da je to tvoj momak, jer je muž prijatelj žene, i  s toga im možeš predočiti pravu prirodu situacije.

Kad god si u mogućnosti pokušaj ih ubijediti, nema ništa loše ni da ponoviš bračni proces i pred njima, kako bi ih spriječila da nešto učine loše ili da se ti ne bi osjećala loše.

A Allah najbolje zna

Izvor: Islam Q&A
Za www.islam-iman.com – Prevela: Emina Suljević

Komentari

komentara