O imenima ljubavi!

Arapi, koji su vrlo dobro razumijevali temu ljubavi, koja je bila veoma bliska njhovim srcima, dali su ljubavi veoma mnogo imena.

Ljubav je bila nešto što su dobro poznavali, i što im je često bilo u srcima, pa su , veličajući to i pridavajući mu osobitu pažnju, poklanjajući mu svoja osjećanja, nazivali mnogim imenima. Ono što su veličali jeste npr.lav, sablja, i sl,.ono čemu su pridavali posebnu pažnju neki su krupni događaji, a ono što su voljeli bilo je vino.

Sve se ove tri stvari sjedinjuju kod ljubavi, tako da su je nazvali s više od šezdeset imena, a to su : el-mehabba (ljubav), el-alaka (veza), el-heva (naklonost), es-sabva(simpatija), es-sababa (žarko voljeti), eš-šegaf (strasno se zaljubiti), el-mika (pažnja), el-vedžd (ljubav pomiješana s tugom), el-kelef (odanost), et-tetejjum (zanesenost), el-išk (zaslijepljenost ljubavlju), el-dževa (ljubavni žar),

ed-denef (ono što izaziva bolest), eš-šedžv (uzbuđenje), eš-ševk (čežnja), el-hilaba (lažna ljubav), el-belabil (uznemirenost), et-tebarih (žudnja), es-sedem (kajanje), el-gamerat (opijenost), el-vehel (strah), eš-šedžen (potreba), el-laidž (žarka, bolna ljubav), el-iktiab (potištenost), el-vesab (stalna bol), el-huzn (žalost), el-kemed (sjeta), el-lez’u (slomiti srce/ljubav), el hurek (vatra), es-suhd (nesanica), el-erek (nespavanje), el-lehf (uzbuđenost), el-hanin (nježna ljubav), el-istikana (poniznost), et-tebala (ona koja oduzima pamet), el-lev’a (žar),

el-futun (iskušenje), el-džunun (ludilo), el-lemem (naklonost prema ženama), el-habl (zaluđenost), er-resis (prvi znaci ljubavi), ed-daul-muhamir (bolest koja opija), el-vedd (naklonost), el-hulla (prijateljstvo), el-hilm (drugarstvo), el-garam (strast), el-hujam (ludo zaljubljen), et-tedlija (zbunjenost), el-veleh (strasna ljubav), et-teabud (obožavanje i poniznost).

U vezi s ovim spominju se još neka imena, ali koja u osnovi nisu imena ljubavi nego su samo nazivi za neizostavne rezultate ljubavi i njene propise tako da nismo htjeli ovdje navoditi ta imena.

Izvor: “Uvođenje zaljubljenih u vrt ljubavi”-Ibn Kajjim El-Džewzijje

Pripremio: Eldar Tutnić

Komentari

komentara