O nama

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Vođen riječima Uzvišenog Allaha: „Potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu!“, te riječima Njegovog Miljenika, sallallahu alejhi ve sellem: „Prenesite od mene bar jedan ajet!“, odlučio sam dati svoj doprinos u prezentaciji islamskih vječnih vrijednosti putem ove stranice.

Stranica je zasnovana na principima Kur’ana i sunneta. Učešće u njenom radu uzet će mnogi profesori islamskih nauka, ali i vjernici drugih profesija koji će svojim bogatim sadržajima i zanimljivostima dati posebnu svježinu. Ovo je prilika za mnoge da uzmu svoje aktivnije učešće u prezentaciji islama u savremenom svijetu na jedan korektan i tolerantan način, gdje će glavnu riječ voditi jačina dokaza.

Ako imate neku zanimljivost, poemu ili priču, iz koje vidite da bi se drugi mogli okoristiti i biti bolji vjernici, pošaljite nam je na našu adresu, i ako bude prilike, to ćemo i objaviti. Imaćete priliku čitati i mnoge fetve prevedene od poznatih islamskih učenjaka, kao i mogućnost da i sami postavite neko pitanje, na koje će vam, inšaAllah, biti odgovoreno u što kraćem vremenskom roku.

www.islam-iman.com nije jedina islamska stranica na našem jeziku, ali se iskreno nadam da ćete na njoj naći nešto zanimljivo za vaš svakodnevni život, što će vam svakako olakšati u razumijevanju Allahovih propisa i na taj način povećati vaša dobra djela na Sudnjem danu.

Senad Hodžić, prof.

Redakcija portala:

Senad Hodžić, prof.

Adnan E. Čolo

Namik Galijašević


Multimedija:

Namik Galijašević

Mirnes Burkić

Redžo Muratović

Na Vaša pitanja odgovaraju: Šejh hfz. Imad el-Misri, Sead-ef. Jasavić, prof., Mr. Esmir-ef. Halilović, Mirza Semić, Senad Hodžić, prof., Muhamed Ikanović, prof., Mr. Sanin Musa

Naši saradnici:

Prof. Dr. hfz. Safvet Halilović, Prof. Dr. hfz. Halil Mehtic, Mr. Sanin Musa, Sead-ef. Jasavić, prof., Ishak Ahmetović,  prof., Mr. Esmir Halilović, Mr. Hamid Indžić, Dr. Ahmed Adilović, hfz. Omer ef. Bušatlić, Mahir Dervić,prof., hfz. Ahmed Bukvić, Munir Zahirović, prof., Hfz. Fahir Arnaut, Omer Sikira, prof., Muhamed Ikanović,prof.,  Sulejman Čolaković, hfz. Hilmija ef. Redžić, Kenan-ef. Ćosić, Jusuf-ef. Bećoja,  Redžo Muratović,

Nađa Dizdarević, Ummu Somayya Reyhana, Melisa Hasanić,  Amina Mujela, Nermina Durmić….


Komentari

komentara