O zakletvi

Es-selamu ‘alejkum. Zanima me odgovor na moje pitanje u vezi zakletve. Da li se smatra zakletvom, ako se čovjek u mislima zaklete npr. na sedždi. Nisam bio siguran da li sam se prvo zakleo, ali sada mi preovladava mišljenje da jesam. Npr. da ću prvo klanjati jaciju na početku njenog vremena, pa tek onda raditi nesto drugo. Da li sam ja sa ovim sam sebi osporio sunnet da nekad odgodim jaciju kad sam klanjam? Allah vas nagradio.

We alejkumu sselam. Jedan od uslova da bi se zakletva smatrala zakletvom jeste da čovjek izgovori tu zakletvu, jer se u suprotnom ubaraja u ono što se naziva «došaptavanje duše», a ta stvar je oproštena pripadnicima ovog ummeta.

Međutim što se tiče same zakletve, koja je ispunila i ovaj uslov, a to je izgovaranje, mislim da čovjek treba izbjegavati zaklinjanje i zavjetovanje, jer time sebi samo otežava i stvara dodatne obaveze.

U ovom slučaju također se radi, kao što si napomenuo u pitanju, o osporavanju sunneta koji se odnosi na odgađanje klanjanja jacije ukoliko klanjaš sam.

Hodžić Senad

Komentari

komentara