Odnos u braku za zadovoljavanje

Pitanje: Iz onoga što znam o odnosu u braku u islamu, je da on može biti rekreativan, kao i reproduktivan. Nije neophodno da imam na umu da taj odnos rezultira trudnoćom. Dakle, da li radim pogrešno ako vodim ljubav sa svojom ženom bez namjere da imam dijete s njom?

Odgovor (šejh Muhammed al-Mani, profesor na “Umm al-Qura” univerzitetu):
Jedan od ciljeva braka jeste očuvati čistoću smanjivanjem sklonosti da se učini preljuba.

Poslanik s.a.w.s. nas je obavezao da se ženimo. Stoga, Vaš odnos sa Vašom ženom je dio pokoravanja Allahu, i sadaka je za dva supružnika da se upuste u odnos jedno sa drugim, jer su, ustvari, čuvali svoju čistoću i nevinost, a time i svoju vjeru, i oni se zadovoljavaju jedno drugim na dozvoljen način.

Poslanik s.a.w.s. je rekao: “Tvoj odnos sa tvojom ženom je sadaka.”

Ashabi su rekli: “Allahov Poslaniče, mi zadovoljavamo naše strasti i opet zaslužujemo nagradu?

Poslanik s.a.w.s. odgovori: “Ako osoba zadovolji svoje strasti na nedozvoljen način, da li on zaslužuje kaznu? Prema tome, ako ona to radi na dozvoljen način, onda zaslužuje nagradu.” (Muslim)

A Allah zna najbolje.

Prevod: Amina Mujela
Obrada: www.islam-iman.com

Komentari

komentara