Odredi svoj cilj

678678Može li putnik ikako putovati bez cilja? Nijet je taj koji određuje put i pojašnjava pravac kako bi se na osnovu toga napravio plan kretanja. Shodno tome, nosi se i opskrba za taj put. Takav je i put vjernika na kojem mora imati iskren nijet, jer Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:  “Djela se vrednuju prema namjerama i svaki čovjek ima ono što je zanijetio, pa kome hidžra bude radi  Allaha i Njegova Poslanika, pa njegova hidžra je radi Allaha i Njegova Poslanika. A kome njegova hidžra bude radi dunjaluku kojeg želi steći ili radi žene kojom se želi oženiti, onda je njegova hidžra radi onoga zbog čega juje uradio.” (Buhari, Muslim 1907. Hadis je muttefekun alejhi)

Stoga odredi svoj cilj, dragi brate i sve ono što želiš postići slijeđenjem ovog puta. Odredi jasno i precizino svoj cilj kako bi mogao stići do njegovog kraja kojeg si zacrtao. Jesi li se prihvatio iltizama da bi  postao poznati šejh i daija, i predvodnik kojeg drugi slijede? Jesi li se  prihvatio iltizama jer nisi uspio u dunjalučkim stvarima pa si dunjaluk  htio steći putem ahireta. Odredi prvo svoj cilj, o jadniče, i znaj dobro  da Sveznajući dobro poznaje svačiji nijet.

Kada je jedan beduin krenuo u džihad s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i Poslanik mu nakon toga udijelio od plijena ovaj čovjek mu reče: ‘Nisam te radi ovoga slijedio.'” (Tj. nisam te slijedio radi imetka, već, kako se u rivajetu dalje spominje da je rekao: “…već da me strijela pogodi ovdje pokazavši na svoje grlo”, a to se zaista kasnije i desilo.)

Zato raščisti svoj nijet: Zbog čega slijediš ovaj put? Nijet je, plemeniti brate, osnova ibadeta, njime se odvaja ispravno od neispravnog kao i iskreno od neiskrenog. Na osnovu njega određuju se i stepeni onih koji se kreću ovim putem, i nagrađuju shodno poteškoćama puta. Iskrenim nijetom, čovjeku postaju lahke poteškoće ovoga puta.

Ibn Kajjim, rahimehullah, kaže: “Iskrenost je put spasa, islam je čamac uspjeha, a iman je obala sigurnosti.” (“Miftahu daris-seadet”, 72)

Kada odrediš pravac, i spoznaš svoj cilj kroz dva tevhida – tevhid kasda i tevhid maksuda, tj. tevhid cilja ili namjere i tevhid ciljanog, pri čemu je maksud Uzvišeni Allah, dok je kasd gledanje u Njegovo plemenito lice na Sudnjem danu – tek onda možeš osjetiti sreću i rahatluk na svom putu. To će ti biti još jasnije i uočljivije kada buderm govorili o brojnosti smutljivaca, mnogobrojnim mračnim putevima i preprekama na putu koje mogu slabiti odlučnost. Ali ako se ostvari tevhid kasda i tevhid maksuda, onda putniku neće štetiti spomenute stvari. Zato vodi računa o svom nijetu, brate putniče. Nijet je početak puta pa očisti svoje srce kako bi bio spretmn za put.

Izvor: “Put ka oprostu Milostivog Gospodara”

Autor: Sheikh Muhammad Hussein Yaqub

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara