Održavanje džamija

4848994Džamije su kuće ibadeta, i zbog toga je obaveza održavati ih i čistiti od nečistoća i neugodnih mirisa.

Muslim bilježi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista ove džamije nisu za mokrenje i nečistoću, već su one za spominjanje Allaha i učenje Kur’ana.”

Ahmed s vjerodostojnim senedom prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas kihne, neka odstrani svoju slinu kako ona ne bi pala na kožu ili odjeću vjernika i tako ga uznemirila.”

Ebu Hurejre kaže da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas stane u namaz, neka ne pljuje ispred sebe jer on razgovara s Allahom sve dok je na mjestu gdje klanja, niti na desnu stranu, jer je s desne strane melek. Neka pljune na svoju lijevu stranu ili pod stopalo i neka to zakopa.” (Ahmed i Buhari)

U hadisu o čijoj su se vjerodostojnosti složili stoji: Džabir prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude jeo bijeli i crveni luk i prasu neka se ne približava našoj džamiji, jer meleki se uznemiravaju onim čime se uznemiravaju sinovi Ademovi.”

Omer ibn El-Hattab je na hutbi rekao: “Ljudi, vi jedete dvije biljke, a ja ih smatram neugodnim. To su crveni i bijeli luk. Vidio sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kada bi u džamiji osjetio njihov miris kod nekog čovjeka, naredio bi da bude udaljen na Bekiju. Zato, ko ih od vas jede neka ih neutralizira kuhanjem.” (Ahmed, Muslim i Nesai)

Izvor: “Fikhus-sunne”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara