Olakšavajte a neotežavajte, obveseljavajte a ne rastjerujte!

kuranIslam je danas prisutan na svakom kutku zemaljske kugle. Znamo da je islam krenuo iz Meke, preko Poslanika a.s. i njegovih ashaba. Historija je zabilježila mnoge slučajeve gdje su ljudi primali islam samo na osnovu što su vidjeli kako se muslimani lijepo i pobožno ponašaju i kako su pravedni. Pozivanje u islam – dava je posebno značajna aktivnost.

Nažalost, danas smo došli u situaciju da među nama muslimanima ima mnogo onih koji po cijeli dan smišljaju kako da ljude istjeraju iz islama, kako da im pronađu mahanu pa da ih označe kao otpadnike od islama i slično. Ima mnogo onih koji su završili islamske fakultete, koje neki od nas nazivaju šejhovima i slijede ih u praksi, a koji troše sahate i sahate tragajući za dokazima iz Kurana i prakse Poslanika a.s., kako bi nekoga tim dokazom lupili po nosu i svima, butum cijelom dunjaluku, obznanili da je taj i taj kafir, murted, murdžija, džehmija i slično.

Ti ljudi danas Kur’an i Hadis koriste da bi „izgonili“ muslimane iz islama, da bi osramotili svoje neistomišljenike među muslimanima, da bi druge muslimane ponizili pred svojim pristalicama ( Kad takav daija u jednomm tekstu navede desetak ajeta i hadisa i još pokoju fetvu nekog alima i sve to zamota pa baci na onoga koga je označio da neispravno interpretira islam onda svi ti njegovi sljedbenici likuju i navode kako je taj daija vrh vrhova kada je u pitanju islamsko znanje, a niko ni ne spominje što taj isti daija troši svoju snagu, ne da bi pozivao u islam, već da bi druge muslimane proglasio nekim ružnim i neodgovarajućim nadimkom ili ga protekfirio). Zamislte apsurda, danas je došlo takvo vrijeme da kada napišeš ili kažeš da moliš Allaha da oprosti grijehe nekom čovjeku, nekom muslimanu, nekom šejhu sa kojim se pojedinci nisu slagali u mišljenju, odmah uslijede brojni napadi.

Pojedinci sebi daju za pravo da bez njih i njihovog stava ne smiješ čak ni zamoliti Allaha da nekome oprosti grijehe. Kao da se prvo njih pita pa tek onda, neuzubillahi, Allaha. Takvi pozivači na „ istjerivanje“ muslimana iz islama nisu svjesni u koju zabludu oni pozivaju. A islam je tako lijep i tako privlačan. Olakšajte a ne otežavajte, obveseljavajte a ne rastjerujte!

Piše: Ezher Beganović

Komentari

komentara