Otklanjanje svih prepreka i sporova prije odlaska na hadždž

Da bi čovjek stigao do nekog cilja dužan je sve prepreke otkloniti. Prepreke na putu postizanja njegovog velikog cilja – osvajanja džennetskih perivoja – personificirane su u njegovim grijesima i tuđim hakovima koje nosi na svojim leđima.

Autor: Dr. Šefik Kurdić
Šefik KurdićOslobađajući se grijeha i tuđih hakova, koji ga kao utezi vraćaju ka zemlji, omogućavaju mu uzdizanje ka visokim džennetskim sferama, kojima teži svaki vjernik.

Kako ići pred Allahovu kuću i moliti od Njega oprost, natovaren ogromnim grijesima? Kako ići na mjesto dijeljenja Allahove milosti a ne oprosititi svome rođaku, bližnjemu, komšiji? Kako očekivati da nam Allah pruži milost i oprosti naše grijehe a nismo se halalili i tražili oprosta od naših najbližih, rođaka, komšija i prijatelja?

Kako se možemo uputiti ka Allahovoj Kući i tražiti rješavanje brojnih problema, a mi nismo riješili probleme u svojoj kući: sa svojom suprugom, djecom i ostalima? Kako da kreneš tako natovaren grijesima od svoje kuće, pa da rizikuješ da ne budu tvoje dove primljene, jer i ti nisi primao isprike svojih ukućana, halal svoje braće i prijatelja?!

Kada ti njima oprostiš i oni tebi, kada od njih halala zatražiš i oni od tebe, onda svijetla obraza možeš tražiti da i tebi Allah Milostivi oprosti i milošću te obaspe.

Tvoje traženje halala i oprosta od svojih ukućana, prijatelja i poznanika, podsjeća te na napuštanje ovoga svijeta. Kako možeš otići sa ovoga svijeta a da imam ne upita džematlije hoće li ti halaliti. Tako, tražeći halala kada krećeš na hadž, ti kao da napuštaš ovaj svijet i sve ostavljaš iza sebe, priželjkujući da svima oprostiš i da tebi svi oproste!

Na ovaj način, hadžija i prije dolaska na sveta mjesta, uveliko pripremi teren za oprost grijeha i obećanu nagradu od strane Gospodara svjetova!

Komentari

komentara