Pa i njih je Allah stvorio sa svrhom određenom

“Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih. I oni govore: Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš, Tebi ćemo se vratiti!“ (Kuran, el-Bekare, 285.)

Piše: Senija Braković

allahu__akbar_by_buldozeristerkho-d3gqhl8Vrlo dobro nam je poznato da vjerovanje u meleke spada u temeljne odrednice islama. Naša očitovanja pripadnosti islamu podrazumijevaju i vjerovanje u sve ono vidljivo i nevidljivo. Sve ono što je Uzvišeni Gospodar, nama predočio vidljivim ili nevidljivim. Mi smo od robova Njegovih koji su stvoreni da robuju na dunjaluku, a ima robova Njegovih koji Mu robuju u, nama za sada, nevidljivome svijetu. Meleki su jedni od tih robova Njegovih koji nemaju slobodu izbora, rade po naređenju i volji Njegovoj bez pogovora. A mi se, sićušni robovi, usuđujemo srditi i protiviti Njegovim odlukama. Zaista smo toliko nemoćni, da toga više nismo ni svjesni, subhanallah.

“Zamisli, šta bi mogao reči za jednog hazreti Džibril-i Emina, alejhisselam, koji ima šest stotina krila. Kada bi raširio samo dva, pokrio bi istok i zapad. S druge strane, onaj ko spozna da moć uzvišenoga Allaha nema granica; da ako dragi Allah hoće stvoriti u jednome trenu hiljade hiljada svjetova, to Mu uopće ne bi bilo teže od stvaranja jedne stjenice. A stvaranje te stjenice, uzvišenom Allahu nije ništa lakše od stvaranja svih tih svjetova. E, taj ko ovo spozna, ne bi smatrao hazreti Džibril-i Emina, alejhisselam, posebno velikim, makar i znao koliki on stvarno jeste.”( Hazreti imam Kušejri )

Meleki pripadaju duhovnom svijetu iz kojeg ostvaruju pozitivnu ulogu u kosmosu i prirodi. Oni su povezani sa čovjekom na cijeloj njegovoj životnoj stazi. Stoga je važno ljudsko nastojanje da se uspostavi veza s njima, radi očišćenja duše i srca i radi postizanja potpune pokornosti Allahu dž.š. U povezanosti s melekima ljudski duh ostvaruje uzvišenije stanje. Čovjek tako dostiže zavidnu tačku mudrosti, što opravdava cilj njegovog postojanja.

Vjerovanje u meleke i znanje o njihovoj misiji, koje crpimo iz bogatog kazivanja u izvorima islama, rezltira duhovnim napredovanjem i usavršavanjem ljudi. Allah dž.š. meleke je vezao za sudbinu čovjeka od kada je on postao spomena vrijedan. Ljudsku vrijednost meleki su sedždom posvjedočili u njegovoj preegzistenciji. Islamska tradicija iscrpno govori o plemenitoj ulozi meleka u životu čovjeka od njegovog rođenja do smrti, kao i na budućem svijetu.

Muhammed a.s., kaže: „Sa vama su oni koji se od vas ne odvajaju “, aludirajući na meleke, te u istom hadisu savjetuje ljude da „pred njima njeguju stid i budu plemeniti.“

U Kur’anu se vjerovanje u meleke naziva dobročinstvom: „Nego su dobročinitelji oni koji vjeruju u Allaha, i u Onaj svijet, i u meleke…“. U istom ajetu se, pored vjerovanja u Allaha i Onaj svijet, vjerovanje u meleke uzima kao temelj ljudske iskrenosti i bogobojaznosti: „Eto takvi su iskreni i takvi su bogobojazni.“ (El-Bekare, 177.)

Vjera u meleke, kao svijet dobra i čestitosti, doista, aktivira čovjeka u borbi za dobro i ispunjava ga višim duhovnim sadržajem. Zato vjerom u meleke i sviješću o njihovoj plemenitoj misiji u životu ljudi otvara velika mogućnost našeg vjerskog/imanskog, duhovnog i moralnog napredovanja.

www.islam-iman.com

Komentari

komentara