Plodovi dobrih djela

45274Strah urođava plod koji rezultira klonjenje od zabranjenog, traženje pomoći i kratka nadanja. Snaga vjerovanja u susret sa Stvoriteljem urođava plod koji rezultira odricanje od dunjaluka. Spoznaja urođava plod ljubavi, straha i molbe. Skromnost urođava plod zadovoljstva. Sjećanje na Allaha urođava plod živosti srca. Vjerovanje u Allahovo određenje urođava plod oslanjanja na Njega. Stalno razmišljanje o Allahovim imenima i svojstvima urođava plodspoznaje. Suzdržanost urođava plod skromnosti. Pokajanje i neprestano sjećanje na Allaha urođava plod ljubavi. Zadovoljstvo urođava plod zahvalnosti. Odlučnost i strpljivost urođava plod svih stanja i položaja. Odanost i iskrenost, svaka ponaosob, urođava plod drugome i određuje ga. Čednost urođava plod plemenite ćudi. Razmišljanje urođava plod odlučnosti. Samoposmatranje urođava plod iskorištavanja vremena, čuvanja blagodati, stida, strahopoštovanja i povratka svome Stvoritelju. Obuzdavanje duše, njeno pokoravanje i skrušavanje dovodi do oživljavanja srca, njegove snage i moći. Spoznaja duše i onoga prema čemu osjeća odvratnost dovodi do stida prema Uzvišenom Allahu uzvisivanjem svega što je od Njega a umanjivanjem svega što je od nas u pogledu robovanja. Klonjenje od uticaja raznih poroka srca, jezika i ispravnoga pogleda daje plod čvrstog ubjeđenja. Ljepota posmatranja onoga što se čuje i vidi od jasnih Allahovih znakova, koji se vide i uče, urođava plod iskrenog i ispravnoga gledanja. Osnova svega dosad rečenog se može sažeti u sljedeće: Selidba srca sa ovog prolaznog staništa i njegovo nastanj ivanje na vječnom staništu na Budućem svijetu, potom prihvatanje svega onoga što se spominje u Kur’anu te razmišljanje o svemu ponaosob, razmišljajući o svemu što se traži i zbog čega je objavljeno. Iz svakog ajeta treba uzeti svoj udio i svoje sudjelovanje. Sve ovo treba pružiti srcu, što je i njegov lijek. Ovo je vrlo skraćen, blizak i lahak put koji nas vodi do Najuzvišenijeg. Ovo je siguran put na kome onog ko njime putuje ne obuzimaju strah, propast, glad, žeđ, niti ima bilo kakvih presretača koji se nalaze na ostalim putevima. Na tom putu je Allahova straža i čuvari koji štite i otklanjaju sve što bi zasmetalo onima koji idu tim putem. Vrijednost ovoga puta poznaju samo oni koji znaju ljudske puteve, njihove zablude, nesreće i presretače na njima. A Allah najbolje zna.

Izvor: “Stepeni duhovnog uzdizanja”

Autor: Ibn Kajjim El-Dževzijje

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara