Plodovi zadovoljstva

“Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni.” (El‐Bejjina, 8)

Čovjek koji je zadovoljan svojim gospodarom i Njegovim određenjem steći će brojne blagodati i nagrade. Zadovoljan čovjek ima čvrsto uvjerenje, nepokolebljivu vjeru i iskren je u svojim riječima i djelima. Zbog toga njemu pripadaju najveće zasluge i najljepše nagrade.
Zadovoljstvo se visoko cijeni kod Gospodara jer ono odražava pomirenost s Allahovim određenjem, pouzdanje u Njega te poniznost i skrušenost. Mi ne znamo šta je dobro, a šta loše za nas, stoga trebamo uvijek biti zadovoljni onim što nam Allah odredi jer samo On sve tajne zna. Čovjek nema izbora kada je riječ Božijem određenju. Naime, on ne može prihvatati neke stvari, a neko odbijati i srditi se zbog toga. Sve je u rukama Sveznajućeg i Svemogućeg.
Zadovoljstvo Božijim određenjem ima za rezultat Allahovo zadovoljstvo. To je poput ogledala. Koliko je čovjek zadovoljan određenjem, toliko je Allah zadovoljan njime i njegovim radom. Treba težiti iskrenosti, pa makar malo radili, jer to Allah obilno nagrađuje, a to je u suprotnosti s onima koji mnogo rade, ali su licemjeri, njihova su djela bezvrijedna.
Ko bude ljut zbog određenja on priziva Allahovo nezadovoljstvo i srdžbu. A srdžba je kapija briga, rastrojenosti, nezadovoljstva i tuge. Samo pomirenost s Allahovim određenjem može čovjeka izbaviti iz ovakvog stanja. Naime, zadovoljstvo otvara kapije Dženneta, kao što pomirenost donosi spokoj duši.

Kada o ovome pišem, ne mogu a da se ne sjetim filozofa Ravendija, koji nije vjerovao u Boga. On je živio jako siromašno, pa kada je vidio kako neznalice vladaju svijetom i imaju mnoga blaga i bogate dvorce, kazao je: “Ja, kao najveći filozof svijeta, živim kao bijednik, a ove neznalice guše se u bogatstvu i obilju. To je, uistinu, nepravedno!” Tako je on svoj život proveo u stalnom nezadovoljstvu i brigama.

“A patnja na onom svijetu bit će, zaista, još sramnija, i niko im neće u pomoć priteći” (El‐Fussilet, 16)

Brojne su koristi zadovoljstva Božijim određenjem. Mi ćemo nabrojati samo neke od njih: spokoj, smireno srce, postojanost u teškim situacijama, razboritost i osjećaj sigurnosti.

“‘Ovo je ono što su nam Allah i Poslanik Njegov obećali, i Allah i Poslanik Njegov istinu su govorili!’, i to im je samo učvrstilo vjerovanje i predanost.” (El‐Ahzab, 22)

Upravo su suprotni osjećaji nevjernika, onih koji ne vjeruju u Allaha i žive u svakodnevnom nemiru i tjeskobama.

“…kad su licemjeri i oni bolesna srca govorili: Allah i Poslanik Njegov samo su nas obmanjivali kad su nam obećavali!” (El‐Ahzab, 12)

Ovi su ljudi najveći gubitnici jer neće uspjeti na ovome svijetu niti na ahiretu. Uvijek će biti u strahu i nemiru, a to je “propast najveća”. Suprotno tome, spokoj je najljepše stanje u kojem čovjek može biti, a takvi su vjernici i na ovome svijetu i nakon smrti.
Treba kazati kako zadovoljan čovjek izbjegava jako težak grijeh i prijestup, a to je suprotstavljanje Allahu i Njegovim odredbama, jer samo nezadovoljstvo rađa otpor prema Gospodaru i izaziva Njegovu srdžbu. Osnova Iblisove pobune i suprotstavljanja Allahu bilo je nezadovoljstvo Allahovim određenjem. To ga je nagnalo da porekne Allaha, svjesno krene putem propasti i postane stvorenje koje se najviše uzoholilo pred Uzvišenim.

Poslanik, s.a.v.s., kazao je: “Ono što je Allah odredio prošlost je, a Njegovo je određenje najpravednije.” Ko nije zadovoljan pravdom čini veliki grijeh i neposlušan je prema Gospodaru. A Allah je najpravedniji i nikome nepravdu ne čini. Ljudi su ti koji sami sebi nepravdu čine, i to je naglašeno na nekoliko mjesta u Kuranu.
Hadisom je kazano da je Njegovo određenje pravdeno i to se odnosi na svako određenje, pa i kada je riječ o grijehu jer samo Allah sve zna.
Ljutnja na Božije određenje ne donosi nikakvo dobro i korist već je, kako smo vidjeli, izvor svakog zla. Sretan je samo onaj ko zna da ga nije moglo zadesiti ono što je propustio, niti ga mimoići ono što ga je trebalo zadesiti.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: “O Ebu Hurejre, pera su se osušila za ono što će ti se desiti. Određenje je zapisano, pera su prestala pisati i hartije su se osušile.”

Ovaj predivni savjet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, najbolji je recept za zdravo srce, bezbrižan život i svaki uspjeh.
Oni koji ne žele ovaj savjet poslušati i primijeniti u svom životu izgubit će se u sumnjama i zabludi. Allah za njih kaže: “Reci: Allah! Zatim ih ostavi neka se lažima svojim zabavljaju.” (El‐Enam, 91)

Što više srce bude zadovoljnije, bit će zdravije i čišće i obratno. Govoreći o tome Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Onaj ko je zadovoljan da mu Allah bude gospodar, Islam vjera i Muhammed poslanik osjetio je slast imana.”

Ljutnja je pak razorno sredstvo za dušu i kapija sumnji. A onaj ko sumnja ne može doći do istine i Islama. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozoravao je na ove dvije teške bolesti ljudske duše i tako je jednom prilikom kazao: “Ako možeš djelovati na ovome svijetu sa zadovoljstvom i čvrstim ubjeđenjem, učini to. U protivnom, drži se strpljenja jer ono donosi duši mnogobrojno dobro.”

Ljutnja je također ubojita šejtanova zamka. Ona je kobna poput strasti, posebno kada se čovjek ljuti na Gospodara i Njegovo određenje. Stoga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao nakon smrti svoga sina Ibrahima: “Srce je tužno, oči su plačne, ali kazat ćemo samo ono čime je Gospodar naš zadovoljan.”

Gubitak je djeteta, vjerovatno, najveća nesreća i kušnja na dunjaluku, i mnogi ljudi u tim trenucima ne biraju riječi da okrive Allaha, sudbinu i sve ostalo. No, najbolji uzor, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokazuje nam kako i tada treba biti priseban i nastojati zadovoljiti Allaha, Koji nam sve daje i kome se sve vraća.
Kada nastupi neka nesreća, čovjek treba imati na umu sljedeće stvari:
– Allah najbolje zna šta je za nas dobro, makar mi to vidjeli lošim;
– Allah obećava veliku nagradu za one koji su na mukama i u kušnji;
– Allah određuje sve, a na nama je da to prihvatimo i budemo zadovoljni;

Ne tuguj!

Dakle, nema situacije kada nam je dozvoljena ljutnja, jer je ona jako opasna. A najgore je to što je njen rezultat nevjerstvo.

“To će biti zato što su ono što izaziva Allahovu srdžbu slijedili, a ono čime je On zadovoljan prezirali; On će djela njihova poništiti.”

(Muhammed, 28)

Treba se čuvati svakog “zaborava” na Allaha, a posebno kada je riječ o odlukama.

“O vjernici, ne odlučujte se ni za što dok za to ne upitate Allaha i Poslanika Njegova, i bojte se Allaha! Allah, zaista, sve čuje i sve zna”

(El‐Hudžurat, 1)

Vjernik treba uvijek biti zadovoljan jer to je bogatstvo i sigurnost. On je pod zaštitom Svemoćnog i Sveznajućeg. To zadovoljstvo donijet će mu velike koristi, a najvažnije je to da ono protjerava strasti i požudu.

“A požurio sam k Tebi, Gospodaru moj, da budeš zadovoljan.” (Ta‐Ha, 84)

Izvor: “Ne tuguj”

Autor: Dr. Aid Al-Qarni

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara