Počasti koje Allah daruje postačima

U poznatom hadisi kudsijju, Allah Uzvišeni kaže: “Post je moj, i za njega Ja nagrađujem.” Ovo nije rečeno ni za jedan drugi ibadet osim posta. Zašto je to tako? Allahovo je svojstvo da nije potreban hrane, pića, spavanja… To je Rabb-Gospodar. Naprotiv, čovjek-rob, ne može bez jela, pića, spavanja…

Autor: Sanin Musa, prof.

saninmKroz ibadet posta, čovjek ostavlja ono bez čega ne može zamisliti svoj život i tako se približava Allahu Uzvišenom, nečim što je samo Njegovo svojstvo i odlika-zato je za post posebna nagrada!

Kada obuče ihrame, čovjeku je tada zabranjeno pranje zuba, miris, spolni čin, odjeća…ali ipak smije jesti i piti.

Kada klanja namaz zabranjeno mu je jelo i piće, ali samo nekoliko minuta, dok ne preda selam.

Međutim, kada posti, jelo i piće su mu zabranjeni od zore do akšama-zato je za post posebna nagrada. Pogotovo u najdužim i najvrelijim danima.

Od počasti Allahovih prema postačima jeste i to da će one koji trpe žeđ radi Allaha, On napojiti na Sudnjem danu kada bude vladala istinska žeđ.

Gornje riječi je od Allahovog Posalnika, sallallahu alejhi ve sellem, prenio Ebu Musa el-Eš’ari, radijallahu anhu. Ovaj poznati ashab je zbog ovog hadisa, kada bi postio nafilu, gledao da to budu najduži i najvreliji dani.

Izvor: 50 PUTOKAZA KA SLASTI IMANA I LJEPOTI UPUTE

Komentari

komentara