Pohvalne i pokuđene radnje za osobu u itikafu

U itikafu je poželjno obavljati što više nafila,posvetiti se namazu,učenju Kur’anu,izgovaranju: “subhanAllah”(slava Allahu), “elhamdulillah”(hvala Allahu), “la ilahe illallah”(nema boga sem Allaha), “Allahu Ekber”(Allah je najveći), estagfirullah”(Allahu,oprosti mi),donošenju salavata i selama na Vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem i učenju dova kojima će se približavati Allahu,i koje će ga povezati s Gospodarom,uzvišen neka je On! Ono što spada u pohvalne radnje u toku itikafa jeste bavljenje naukom,čitanje knjiga iz tefsira,hadisa,životopisa Allahovih Poslanika,dobrih ljudi,i sličnih knjiga,kao što su one iz fikha.Također je pohvalno sebi odrediti mjesto u džamiji na kojem će se boraviti,naprimjer, na tom mjestu napraviti šator,kao što je to Allahov Poslanik a.s. činio.
S druge strane,pokuđeno je aditi bilo šta što ga se ne tiče. Dokaz za to jeste hadis: “Ebu Basra veli da je Allah Poslanik a.s. rekao: “Pokazatelj lijepog imana kod čovjeka jeste to da se ne zanima stvarima koje ga se ne tiču.”(Hadis prenose Tirmizi i Ibn Madždže)

Čovjeku u  itikafu pokuđeno je šutjeti ako misli da će ga to približiti Allahu. Ibn Abbas je rekao: “Jednom je prilikom Allahov Poslanik a.s. držao hutbu,te je ugledao nekog čovjeka kako stoji. Upitao je ko je on,pa su mu odgovorili: “To je Ebu Israil,zavjetovao se da će stajati i da neće nikako sjesti,da se neće sklanjati u hladovinu,da neće pričati,a postit će.” Na to im Allahv Poslanik salallahu alejhi we sellem reče: “Naredite mu da priča,da se skloni u hlad,da sjedne,a s postom neka nastavi!”(Buharija,Ebu Davud,Ibn Madždže) Alija r.a. kaže,da je Allahov Poslanik salallahu alejhi ve sellem rekao: “Dijete nakon zrelosti više nije siroče,niti se može šutjeti od jutra do navečer!”(Ebu Davud)

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara