Pokrenuta rubrika ”SAVJETOVALIŠTE”

بسم الله الرحمن الرحيم

Hvala Allahu, subhanehu we te’ala, i neka je salavat i selam na Allahovog miljenika i poslanika Muhameda, sallallahu ‘alejhi we sellem, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana.

Davanje fetvi nije posao koji se olahko prihvata, jer za isti takav je potrebno da osoba bude na visokom stepenu šerijatskog znanja. Također, u ovom današnjem vremenu mnogi veliki islamski autoriteti su lahko dostupni, tako da je i s te strane olakšano dobijanje odgovora na tražena pitanja, a mi se trudimo da fetve naših učenjaka prenesemo vama kako bi povećali korist od njihovih odgovora.

Zbog toga smo se odlučili za ovu rubriku SAVJETOVALIŠTE kako bi pomogli onima koji imaju određene probleme dajući im savjete, za koje se nadamo, i Allaha molimo, da budu korisni i nama i onima koji savjet traže. Time se ograđujemo od upuštanja u davanje fetvi, naročito u stvarima u kojima nemamo dovoljno znanja, pa cjenjene posjetioce ove naše hairli stranice upozoravam da u tom svjetlu gledaju na ove odgovore.

Vaša pitanja vezana za savjete možete nam slati na mail redakcije islamiman.redakcija@gmail.com

Unaprijed se zahvaljujemo na vašoj posjeti, a također i na vašim savjetima, sugestijama i dobronamjernim kritikama upućenim nama.

Hodžić Senad

Komentari

komentara