Pomaganje u roštiljanju svinjetine?

www.islam-iman.com – Pitanje: Es-Selamu alejkum. Ukoliko ste pošli na izlet sa nemuslimanima, i neko vas zamoli da mu pripazite malo na roštilj na kojem se sprema svinjsko meso ,da li je to haram? Hvala i selam svima!

Odgovor: We alejkumu selam. Svinjsko meso je nešto što je Allah ,s.w.t. ,zabranio, a zabranjen je i u svim prijašnjim Allahovim knjigama. A kada Allah,s.w.t., zabrani nešto onda je zabranjeno i potpomaganje na tom haramu. Rekao je Allah, s.w.t., u suretu Maida, ajet 2: ”Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu”. Prema navedenom ne smiješ tako da postupiš.

Za www.islam-iman.com – Odgovorio: Uvaženi šejh hafiz Imad el-Misri

Komentari

komentara