Poslanikova, s.a.v.s., uputa glasačima na izborima

Ebu Musa, r.a., da je rekao: Ušao sam kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., sa još dvojicom mojih amidžića. Jedan od njih reče:  “Allahov Poslaniče, postavi nas za upravitelje nad nečim što ti je Allah dao.”

Autor: Dr. Šefik Kurdić

Šefik KurdićI drugi je rekao slično prvom, pa Poslanik, s.a.v.s., reče:  “Mi, tako mi Allaha, upravu ne dajemo nikome ko je traži niti onome ko za njome žudi.” (Hadis bilježi Muslim)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je u ovom hadisu zabranio traženje vlasti i položaja. Ta zabrana se ponavlja i u narednim hadisima. Postavlja se pitanje kako tu zabranu razumjeti, ako Uzvišeni Allah u Kur’anu, u suri Jusuf, spominje: Postavi me za čuvara riznica… (Jusuf, 55).

Na osnovu svih argumenata koji zabranjuju i onih koji spominju traženje vlasti, većina islamskih pravnika izvela je zaključak, da, ukoliko kandidat koji traži vlast nije stručan i ne zaslužuje taj položaj, onda mu nije dozvoljeno dati taj položaj, bez obzira na njegovo insistiranje i traženje.

Isti propis važi i za one koji su sposobni obavljati tu funkciju, ali je traže zbog ljubavi prema imetku, ugledu, prestižu i časti.

Međutim, ukoliko osoba traži vlast kako bi uspostavila red, pravdu i pomirila ljude, onda tu nema zapreke, a Allah najbolje zna.

Učenjaci navode da je mudrost uskraćivanja vlasti onome ko je traži i žudi za njom u tome što takav čovjek biva prepušten toj vlasti, pa mu Allah Uzvišeni neće biti u pomoći, i što će gledati svoj lični, a ne opći interes.
Zašto onda kukakmo na izabranu vlast a nikada još nismo poslušali i realizirali ovu Vjerovjensikovu, s.a.v.s., sugestiju!

Uradimo to – pa ćemo vidjeti promjene!
Nakon ovog hadisa ovdje je sve kristalno jasno i čisto:
ukoliko tako ne uradimo – sve će nam biti isto!!!

Komentari

komentara