Post Ašure (dan prije i poslije nje)

Muavija ibn Ebu Sufjan veli da je čuo Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad kaže: “Danas je dan Ašure i nije vam naređeno da ga ispostite,ali ja ga postim. Stoga,onaj ko želi neka posti,a ko neće ne mora.”
(Mutefekun Alejhi)

Aiša radijallahu anha veli: “Na dan Ašure Kurejšije su u predislamsko doba(džahilijjet)postili,što je i Allahov Poslanik  sallallahu alejhi ve sellem činio. Kad se doselio u Medinu,također je taj dan postio,a naredio je i ljudima da ga poste,a nakon što je propisano da se posti Ramazan,on je rekao: “Ko želi neka posti(ašuru) a ko ne želi ne mora.”(Mutefekun alejhi)

Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu veli: “Kad je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu,vidio je židove da poste ašuru,te ih je upitao: “Šta je to?” “Ovo je lijep dan u kojem je Allah spasio Musaa i Izraelčane od njihovog neprijatelja,pa je Musa ovaj dan postio”, odgovoriše oni. Kad je to Poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo,on reče: “Meni je Musa preči nego vama.” Od tada je i on počeo postiti taj dan ,što je naredio i drugima da prakticiraju.”(Mutefekun Alejhi)

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara