Post djeteta

I pored toga što dijetetu post nije obavezan,staratelj će mu naređivati da posti,kako bi se ono naviklo na post,naravno,ako to ono može izdržati. Ruebjjia bint Muavviz veli da je Allahov Poslanik a.s.ujutru na dan ašure poslao vijest okolnim mediinskim naseljima: “Ko je osvanuo posteći,neka dovrši post,a onaj ko ne posti,neka posti do kraja dana!” Nakon toga postili smo dan ašure i navikavali smo svoju djecu da poste taj dan. Odvodili bismo ih u džamiju gdje bismo im napravili neke igračke od vune(da se zabave).Ako bi se desilo da neko od njih zaplače od gladi,davali bismo mu te igračke sve dok ne bi nastupio iftar.(Buharija i Muslim)

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara