Post, ibadet koji čovjeka približava Allahu

Jedna od mudrosti ogleda se u činjenici da je post ibadet koji približava njegovom Gospodaru,ostavljanjem svega onoga što  čovjek voli i za čime žudi; hrane,pića, i snošaja. Ovim se jasno pokazuje istinitost čovjekove vjere,potpunost njegove pokornosti Allahu,snaga čovjekove ljubavi prema Gospodaru i nada u nagradu Uzvišenog Gospodara,jer čovjek ne ostavlja ono što voli,za čime žudi,osim radi nečeg boljeg i većeg. Stoga,kada vjernik spozna da se Allahovo zadovoljstvo postiže postom,ustezanjem od pojedinih strasti i prohtjeva,daje prednost Allahovom zadovoljstvu nad svojim prohtjevima,ostavlja ih odmah žudeći za onim u čemu je istinska slast i smiraj njegove duše. I, sve to ostavlja radi Allaha.Shodno tome,kada bi većina vjernika bila zatvorena i kažnjavana samo da prekrši jedan dan ramazanskog posta bez ikakvog razloga,nikada ne bi  to učinili. Ovo je jedna od najjasnijih i najvećih mudrosti posta.

Izvor: “Ramazanska sijela”

Autor: Sheikh Muhammad ibn Saleh Al-Useymeen

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara