Post mjeseca Muharrema, te post ašure kao i dan prije i poslije

598180798Ebu Hurejre kaže: ”Allahov Poslanik, s.a.v.s., je upitan koji je namaz najbolji poslije farza, te je odgovorio: ‘Namaz u toku noći (kijamu lejl).’ Potom je upitan koji je post najbolji poslije Ramazana, na što je odgovorio: ‘Allahov mjesec, koji vi nazivate Muharremom.”‘ (Ahmed, Muslim i Ebu Davud)

Aiša, r.a., kaže: “Na dan Ašure Kurejšije su u predislamsko doba (džahilijet) postili, što je i Allahov Poslanik, s.a.v.s., činio. Kad se doselio u Medinu, također je taj dan postio, a naredio je i ljudima da ga poste, a nakon što je propisano da se posti Ramazan, on je rekao: ‘Ko želi neka posti (ašuru), a ko ne želi ne mora.”‘ (Muttefekun alejhi)

Abdullah ibn Abbas, r.a., kaže: “Kad je Allahov Poslanik, s.a.v.s., došao u Medinu, vidio je židove da poste ašuru, te ih je upitao: ‘Šta je to?’ ‘Ovo je lijep dan u kojem je Allah spasio Musaa i Izraelićane od njihovog neprijatelja, pa je Musa ovaj dan postio’, odgovoriše oni. Kad je to Poslanik, s.a.v.s., čuo, on reče: ‘Meni je Musa preči nego vama.’ Od tada je i on počeo postiti taj dan, što je naredio i drugima da prakticiraju.” (Muttefekun alejhi)

Ebu Musa El-Eš’ari, r.a., kaže: “Dan ašure židovi su veličali i uzeli ga kao praznik, te je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘Vi taj dan postite!”‘ (Muttefekun alejhi)

Abdullah ibn Abbas, r.a., kaže: “Kad je Allahov Poslanik, s.a.v.s., počeo postiti ašuru i nakon što je naredio da se taj dan posti, ashabi su kazali: ‘O Allahov Poslaniče, to je dan koji židovi i kršćani veličaju…’ te im on reče: ‘Sljedeće godine, ako Bog da, postit ćemo i deveti dan!’ Međutim, prije nego što je došla sljedeća godina, on je preselio.” (Muslim i Ebu Davud)

U drugom se predanju kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Ako budem živ do sljedeće ašure, postit ću i deveti dan (tj. deveti i deseti dan).” (Ahmed i Muslim)

Učenjaci su kazali da se ašura može postiti na tri načina:

prvi: da se poste tri dana: deveti, deseti i jedanaesti dan;

drugi: da se poste deveti i deseti dan;

treći: da se posti samo deseti dan muharrema.

Izvor: “Fikhus-sunne”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara