Post osobe u itikafu

Lijepo je da osoba u itikafu posti,ali ako i ne posti, nema smetnje. Abdullah Ibn Omer r.a. prenosi da je Omer rekao: “O Allahov Poslaniče,u džahilijjetu sam se zavjetovao da ću u Mesdžidul- haramu boraviti jednu noć u itikafu!” -“Ispoštuj to”, reče on.(Buharija)

Poslanikova naredba Omeru da ispoštuj zavjet(noću) jeste dokaz da post nije uvjet valjanosti itikafa,jer se noću ne može postiti. Seid ibn Mensur veli da je Ebu Sehl kazao: “Jedna žena iz moje porodice zavjetovala se da će boraviti u itikafu,te je o tome pitala Omera ibn Abdulaziza,na što je on odgovorio: “Ne mora postiti,osim ako sama sebe time obaveže.”

U tom momentu Ez-Zuhri reče: “Itikaf nije valjan bez posta!”- “Prenosili se to od Poslanika a.s.?!” upita ga Omer ibn Abdulaziz. “Od Ebu Bekra?!”,ponovo ga upita Omer ibn Abulaziz. “Ne”, odgovori Ez-Zuhri. “Od Omera(ibn el-Hattaba)?!, ponovo ga upita Omer ibn Abdulaziz. “Ne”, odgovori Ez-Zuhri. Dalje prenosilac veli: “Mislim da je upitao: “Od Osmana?!”, na što mu je Ez-Zuhri negativno odgovorio.”

Ebu Sehl nastavlja: “Zatim sam izašao odatle i sreo sam Ataa i Tavusa,te sam i njih isto pitao,Tavus mi je odgovorio: “Taj i taj nije smatrao da treba postiti,osim ako sam sebe ne obaveže. Tavus je ponovio isti odgovor: “Ne mora postiti osim ako sam sebi to ne uvjetuje.”

El-Hattabi veli da su se učenjaci razišli po pitanju ovoga. Hasan el Basri veli: “Ako čovjek boravi u itikafu bez posta,itiaf će mu biti valjan. Ovo je mišljenje i Eš-Šafija.

El Evzai i Malik su kazali: “Itikaf nije valjan bez posta”, i ovo je stav racionalista(ehlu re’j).

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara