Postoji li univezalni lijek za ogramu?

Pitanje: Postoji li univezalni lijek za ogramu? Ako u čovjeka uđe džinn kako da sebi pomogne i da ga odma spali?

sihr-bkc1Odgovor: Bismillah we sselatu we sselamu ‘ala Resulillah. Zahvala pripada samo Uzvišenom Allahu Vladaru Sudnjeg dana, neka je salavat I selam na posljednjeg Allahovog Miljenika i Poslanika Muhammeda sallallahu ‘alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu I na sve njegove plemenite ashabe do Sudnjeg dana.

Svako liječenje je individualno i kao takvo može biti teže i lakše ovisno o onome koji liječi i onome koji je obolio.
Nekada liječenje ograme može trajati duži vremenski period, a nekada se izliječi u kratkom vremensko periodu, znači tu nema definicije. Bitno je imati ustrajnost u liječenju i slušati savjete onoga koji liječi. Naravno, govorim o osobi koja ispravnom metodom liječi.

Nekada na džinne veliki uticaj ostvaljaju ajeti koji govore o kaznama, o Sudnjem danu, o džehennemu, a nekada i opšti ajeti ostave trag da džinn voljom Allaha Uzvišenog izađe i ne vrati se više.

Kada je u pitanju učenje rukje najbolje je započeti opštom rukjom, pa će učać uz pomoć Allaha Uzvišenog vidjeti koji ajeti najviše ostavljaju trag na džinna i ovisno o džinnu ponavljati te ajete i po nekoliko puta. Kada je u pitanju osoba koja se već liječi kod liječnika, onda tu ne treba učiti opštu rukju, to je onda stvar učaća i njegovog iskustva.
Ako se radi o jakom džinnu naučiti na vodu, ulje i med suru Jasin, jer ona se uči za oslabljenje džinna, a zatim prvih 10 ajeta sure Saffat koji se uče za spaljivanje džinna.

To se koristi 2-3 puta dnevno ovisno o stanju oboljele osobe. Voda, ulje i med se koriste odmah po ustajanju iz kreveta i zadnje pred spavanje. Ako nakon kratkog vremenskog perioda osobi bude bolje postepeno ostavlja terapiju, a ako ne bude bolje onda se nastavlja konzumiranje uz svakodnevna učenja 5-7 dana. Ponovo kažem ovisno sve od osobe i liječnika kako se postave i jedno i drugo. U svakom slučaju rezultati će biti na dobro, a Allah najbolje zna.

Za www.islam-iman.com – Odgovorio: Mirza Semić

Komentari

komentara