Postom se postiže bogobojaznost

Mudrost posta jeste i to što se postom postiže bogobojaznost,kao što kaže Uzvišeni:” O vjernici, propisuje vam se post,kao što je bio propisan i onima  prije vas,da biste bogobojazni bili,da biste se grijeha klonili.”(El Beqare,183)

Postaču se naređuje da u toku posta čini djela pokornosti i ustegne se od grijeha i loših djela,kao što Vjerovjesnik  sallallahu alehi ve selem kaže:”Onaj ko ne ostavi lažni govor,rad po njemu,nepromišljene postupke,pa Allah nema nikakve potrebe za njegovim ostavljanjem hrane i pića.”(Buharija) Zbog toga kada god postač poželi da učini nešto loše,sjeti se da posti,pa post bude razlog ostavljanja određenog djela. Upravo je zbog toga Allahov Poslanik a.s. naredio postaču,ukoliko ga neko bude psovao ili grdio,da mu kaže da posti i da je postaču naređeno da se ustegne od psovke i grdnje,podsjećajući tako i sebe i da ne ulazi u psovku i prepirku.

Izvor: “Ramazanska sijela”

Autor: Sheikh Muhammad ibn Saleh Al-Useymeen

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara