Posuđivanje u dolarima i vraćanje duga u nekoj drugoj valuti

Pitanje: Ja sam Južnoafrikanac i studirao sam u Americi. Dok sam studirao, posuđivao sam 6000 dolara od drugog Južnoafrikanca. Sad smo ponovo u Južnoj Africi, i mnogo je lakše za obojicu da mu vratim novac u valuti Južne Afrike. Da li je ovo dozvoljeno?

Odgovor(šejh Abdu-l-Hakim Balmahdi, profesor na univerzitetu u Rijadu):
Ovo pitanje je bilo pitanje sa kojim se susreo Poslanik s.a.w.s. i njegovi ashabi, zato što su imali dvije valute u to vrijeme: zlatni novac i srebreni dirhemi. Cijene su mogle biti izražene ili u jednoj ili u drugoj valuti. Na primjer, vijena nečeka je mogla biti četvrtina dinara, desetina dirhema, 50 dinara, 100 dinara i tako dalje…

Ibn Omer prenos da je upitao Poslanika s.a.w.s.: “Ja prodajem kamile u Baqi-u. Ponekad ih prodajem za cijenu u zlatnim dinarima, ali primam njihovu cijenu u srebrenim dirhemima, i nekad ih prodajem u vrijednosti srebrenih dirhema, a dobijem ih u vrijednosti zlatnih dinara.”

U drugoj predaji se prenosi da je Ibn Omer rekao: “Prodajem ih u zlatnim dinarima, ali dobijem njihovu cijenu u srebru, i prodajem ih u srebru, a dobijem njihovu cijenu u zlatnim dinarima.”

Poslanik s.a.w.s. je odgovorio: “Nema problema, sve dok dobijaš vrijednost jedne valute u drugoj, i obrnuto, u trenutnoj tržišnoj vrijednosti, i da ne ostaju neriješeni računi.” (Tirmizi, Ebu Davud, Nasai, Ibn Majah)

Al-Hakim proglašava ovaj hadis autentičnim prema uslovima koje je postavio Imam Muslim.

Hadis govori o dozvoljenosti o plaćanju duga u drugačijoj valuti od one u kojoj je novac posuđen. Uslov za takvo postupanje je uslov da valuta u kojoj se vraća posuđeni novac bude u onoj vrijednosti u kojoj je bila na dan kada se novac posudio, ne na dan kad se dug vraćao.

Na primjer, ako neko posudi 1000 dolara i vraća dug godinu poslije u Južnoafričkoj valuti, mora da vidi vrijednost dolara u južnoafričkoj valuti na dan kad je novac posuđen. Ako je jedan dolar u južnoafričkoj valuti bio 7 njihovih para, dužnik mora platiti 7000 južnoafričkih novaca. Nije važno koja je vrijednost te valute bila u vrijeme kad je dug uzet. Ako je vrijednost bila 10 južnoafričkih maraka na jedan dolar, nema razlike.

Bekr bin Abdullah al-Muzani i Masruq su rekli Ibn Omeru (tabi’inu) da su oni posudili zlatne dinare od nekoga, ali da mu mogu vratiti samo u srebrenim dirhemima. Ibn Omer je odgovorio: “Platite mu u dirhemima prema tržišnoj vrijednosti te valute.”

Stoga, dozvoljeno je da platite dug u južnoafričkom novcu umjesto u dolarima, ali moraš da platiš u onoj vrijednosti valute južnoafričkog novca u odnosu na dolar.

Ovo pravilo je u saglasnosti sa većinom priznatih islamskih učenjaka kroz historiju i slaže se sa konačnim pravilima hanefijske, malikijske, šafijske i hanbelijske pravne škole.
Većina savremenih islamskih pravnika se slažu sa ovom odlukom.

A Allah zna najbolje.

Prevod: Amina Mujela
Obrada: www.islam-iman.com

Komentari

komentara