Povećani ibadet u zadnjoj trećini Ramazana

U zadnjih noći plemenitog mjeseca Ramazana,nalazi se i Lejletu-l-kadr,noć koju je Allah Uzvišeni odlikovao  nad drugim noćima i noć čijom je vrijednošću i dobrom počastio ovaj ummet.Njenu vrijednost Allah subahnehu we teala spominje u svojoj Knjizi: “Mi smo počeli da je(knjigu Kur’an) u Blagoslovljenoj noći objavljujemo,- i Mi doista,opominjemo- u kojoj se svaki mudri posao riješi po zapovjedi Našoj! Mi smo,zaista slali Poslanike kao milost Gospodara tvoga-On,uistinu,sve čuje i sve zna-Gospodara nebesa i Zemlje i onoga što je između njih-ako čvrsto vjerujete,drugog boga osim Njega nema;On život i smrt daje-Gospodara vašeg i Gospodara vaših predaka davnih!”(Ed-Duhan,3-8)

Svevišnji Allah naziva Knjigu blagoslovljenom zbog velikog dobra bereketa i vrijednosti Lejletu-l-kadra. Bereket i blagoslov noćo kadra ogleda se i u činjenici da je objavljivanje ovog plemenitog Kur’ana počelo u ovoj noći. Svevišnji kaže da se u ovoj noći svaki mudri posao riješi,tj.prepisivanje iz Levhi-Mahfuza Allahove odredbe-svega onoga što će se desiti u narednoj godini,kao naprimjer,opskrba,smrtni časovi,dobro,zlo, i sve druge mudre i precizne Allahove subhanehu we teala odredbe u kojima nema greške niti nedostataka,besmislenosti niti beznačajnosti. To je odredba Silnog i Sveznajučeg! Također Allah kaže: “Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr,a šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci-meleki i Džibril spuštaju se u njoj,s dozvolom Gospodara svoga,zbog odluke svake,sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.”(Prijevod značenja, (El-Kadr 1-5)

Kadr ima značenje ugleda i hvale dostojnog mjesta,ili ima značenje odredbe i presude,jer je Noć kadr ugledna i veličanstvena noć u kojoj Allah subhanehu we te’ala određuje šta će se od Njegovih mudrih postupaka desiti u narednoj godini,koje je već davno odredio.

Izvor: “Ramazanska sijela”

Autor: Sheikh Muhammad ibn Saleh Al-Useymeen

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara