Predanost ibadetu i pobožnosti majke svih vjernika, Džuvejrije bint El-Haris

Majka svih vjernika, Džuvejrija, bila je primjer čestite supruge, koja je bila istinska podrška, oslonac i radost svome mužu, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, i on je preselio na ahiret, a bio je sa njom zadovoljan. Džuvejrija je većinu svog vremena provodila u ibadetu i nafilama, a posebno je uživala u dobrovoljnom postu. U predaji koju je zabilježio Imam Buharija stoji da je Džuvejrija, radijallahu anha, rekla: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je došao kod mene u petak, a ja sam taj dan postila. Kada sam mu rekla da postim, upitao me je: ‘Jesi li postila jučer?’ ‘Ne’, odgovorila sam, a onda je upitao: ‘A hoćeš li sutra postiti?’ ‘Neću’, odgovorila sam, a on mi je rekao: ‘U tom slučaju prekini današnji post.'”
(Sahih Buhari, hadis br. 1986)

Na taj način, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ju je želio podučiti da nije lijepo postiti samo petak, dan džume, bez spajanja posta sa prethodnim ili narednim danom. A Imam Muslim u poglavlju o zikru i dovama, spominje hadis također od Džuvejrije u kojem ona kaže: “Jednog jutra je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao u moju sobu i zatekao me kako spominjem i veličam Allaha. Zadržao se kratko kod mene i onda otišao radi nekog svog posla. Negdje oko podneva, ponovo je navratio i kada je vidio da ja i dalje sjedim na jednom mjestu i zikrim, upitao je: ‘Je li to ti od jutros sjediš i zikriš na jednom mjestu?’ Odgovorila sam:· ‘Da, Allahov Poslaniče’, a onda mi je on rekao: ‘Ja ću te podučiti zikru koji ako budeš redovno učila vrijedi koliko sav tvoj zikr od jutra do podne. Prouči po tri puta:
Subhanallahi adede halkihi, subhanallahi zinete aršihi, subhanallahi rida nefsihi, subhanallahi midade kelimatihi.'”
(Sahih Muslim, hadis br. 2726. U prijevodu: Slavljen neka je Allah i hvaljen onoliko koliko je Njegovih stvorenja, onoliko koliko je Sam Sobom zadovoljan, koliko je težak prijesto Njegov i koliko je riječi Njegovih.)

Osim toga, Džuvejrija je bila poznata i kao prenosilac hadisa. Od nje hadise prenose Abdullah ibn Abbas, Ubejd ibn Sabik, Ebu Ejub El-Meragi, Mudžahid ibn Džebr, Kurejb i Kulsum ibn Mustalik, Abdullah ibn Šedad i drugi.
(Tehzib at-Tehzib, XII tom, str. 407)

Od sedam hadisa koje je prenijela majka svih vjernika, Džuvejrija, Imam Buharija je u svoju zbirku uvrstio jedan, a Imam Muslim dva hadisa.
(Sijeru a ‘lamin-nubela ‘, II tom, str. 263)

Na bolji svijet, ova časna ashabijka, preselila je šezdeset pete godine po Hidžri u sedamdesetoj godini života, a dženazu joj je klanjao tadašnji namjesnik Medine, Mervan ibn Hakem. Džuvejrija bint El-Haris je umrla, ali spomen na nju kao i na ostale majke vjernika neće umrijeti, sve dok muslimani budu učili Kur’an i ajete u kojima se spominju časne i plemenite Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, supruge koje je Allah odabrao i uzdigao na visoke stepene na dunjaluku i na ahiretu.

Izvor: “Žene iz vremena poslanstva”

Autor: Mr. Abdussamed Bušatlić

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara