Presađivanje testisa nije dozvoljeno

Pripremio: Adnan E. Čolo
www.islam-iman.com – Ostalo je da se pozabavimo u zadnje vrijeme aktueliziranim pitanjem presađivanja testisa od jedneosobe drugoj. Da li je to dozvoljeno, analogno presađivanju ostalih organa, ili ovaj organ ima specifičnosti koje sprečavaju dozvolu presađivanja?

Smatram da nije dozvoljeno. Specijalisti su utvrdili da su testisi mjesto odakle se prenose nasljedne osobinečovjeka, njegove porodice i krvna grupa, na potomstvo. Presađivanje testisa čovjeku da znači njegovo potomstvo nosi svojstva onoga od koga mu je presađen organ, bijelca ili crnca, visokog rastom ili niskog, oštroumnog ili glupog, i druga fizička, intelektualna i psihička svojstva.

Ovo podrazumijeva genetsko miješanje koje je Šerijat, u svakom pogledu zabranio. Zabranio je blud, uzimanje posinka, drugoga za oca i sl. što ga uvodi u porodicu ili narod kome on ne pripada. Stoga nije prihvatljivo reći da testisi kada se prenesu drugoj osobi postaju dio njegovog tijela i da se tako tretiraju u svemu. Slično bi se moglo reći: Ukoliko bi bilo moguće presađivanje mozga, ni to nije dozvoljeno, zbog smutnje koja bi uslijedila.

Izvor: “Savremene fetve”-Šejh dr. Jusuf El-Karadavi
Pripremio: Adnan E. Čolo

Komentari

komentara