Primjeri lijepog završetka

59789879774878Prenosi se od Safvana ibn Sulejma da je on posjetio Muhameda ibn Munkedira kad je ovaj bio na samrti, pa mu je tom prilikom rekao: “Čini mi se kao da ti je teško pao ovaj trenutak i da se bojiš smrti!” On je odgovorio: “Kad bi ti mogao vidjeti i osjetiti ono što ja sada vidim i osjećam, poželio bi da budeš na mome mjestu”, i nakon toga je izdahnuo.

Od Sabita El-Bunanija se prenosi da je on posjetio svoga oca kad je bio na samrti, pa mu je rekao: “Oče, reci: La ilahe illallah!” Na to mu je otac odgovorio: “Odmakni se od mene! Ja već sedmi put ponavljam svoj uobičajeni zikr.”

Abdurrahman ibn Esved je na samrti plakao, pa su ga upitali zašto plače, a on je odgovorio: “Plačem zbog toga što više neću moći klanjati namaz niti postiti.” I nije prestajao učiti Kur’an sve dok nije umro.

Amir ibn Abdullah je bio na samrti i kad je čuo mujezina da uči ezan za namaz, naredio je da ga odnesu u mesdžid i u toku namaza je umro.

Prenosi se od Malika ibn Enesa da je rekao: “Omer ibn Husejn je bio poznat po svojoj pobožnosti, dobroti i učenosti tako da su ga kadije često konsultirale i tražili savjet od njega . Oni koji su bili prisutni kod njega kad je umirao kažu da su mu zadnje riječi bile: ‘I neka se zato natječu oni koji hoće da se natječu!'” (EI-Mutaffifin, 26)

Izvor: “Povratak u Džennet”

Autor: Sheikh Muhammad Nasiruddin El-Uweyd

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara