Provjeri da li te Allah voli

Piše: Sanin Musa, prof.
saninmZadnja trećina Ramazana su dani i noći kada se na Zemlju spušta obilje Allahove ljubavi. Allah je EL-VEDUD, Onaj Koji je pun ljubavi, Onaj Koji mnogo voli.

Allahov Poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je molio:”Allahu, molim te za Tvoju ljubav i ljubav onih koji Te vole i za djela kojima ću postići Tvoju ljubav!”

Kazao je Uzvišeni Allah:”O, vjernici; ko od vas od vjere svoje otpadne, pa Allah će umjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole…” (El- Maide, 54.)

Ako te Allah zavoli, onda postaješ Njegov miljenik, Njegov štićenik, Njegov evlija.

“Zaista za Allahove evlije nema straha i oni neće tugovati; oni koji budu vjerovali i koji budu bogobojazni.” (sura JUNUS, 62.,63.)

Mnogo je znakova Allahove ljubavi prema čovjeku, a spomenućemo pet osnovnih, kako bi se svako mogao potražiti i izvagati.

1)Čovjek kojeg Allah voli druži se stalno sa Kur anom. On bez Kur ana ne može. Njegova česta dova je:”Gospodaru, učini me od onih koji mnogo uče Kur an, razmišljaju o njemu i rade po tome.”
Kur an je naš ponos i naša slava. Poniženje koje je zadesilo muslimane, a među njima i Bošnjake jeste, prije svega, zbog napuštanja Kur ana i uzimanja drugih vodilja u životu.

Allah Uzvišeni je kazao:”Zaista Mi objavljujemo Kur an i zaista ćemo ga Mi čuvati!” (El-Hidžr, 9.)

Ovo Allah nije kazao ni za jednu Knjigu osim Kur ana. Bojim se da se Uzvišeni nije zarekao i obećao da bi, po nama muslimanima, Kur ana već odavno nestalo, kao što je nestalo Tevrata, Zebura i Indžila. Zato nije dovoljno samo kazati-IMAM JA KUR AN U KUĆI, ZAMOTAN U PEŠKIRU.

2)Čovjek kojeg Allah voli, voli Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Voli ga više nego što sebe i svoju čeljad voli. Spreman je kazati, kao što je kazao bizantski car Herakle, najveći vladar svoga doba:”Da sam blizu tog čovjeka, noge bih mu prao!!”
Ovakav čovjek nastoji slijediti sunnet-praksu Allahovog Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.
Kazao je Uzvišeni:”Reci-ako Allaha volite, Muhammeda slijedite, pa će i Allah vas zavoljeti i grijehe vam oprostiti…” (Alu Imran, 31.)
Muhammed, alejhis salatu ves selam, naš je uzor , vođa… Allaha Uzvišenog molimo da se sretnemo sa Muhammedom, alejhis selam, na Sudnjem danu, a da on ne bude ljut na nas, da ne okrene glavu od nas, nego da naš susret sa njim bude kao što je susret onih koji se mnogo vole, a koji se dugo nisu vidjeli. Zaista je to srdačan susret.

3)Čovjek kojeg Allah voli obavlja mnogo nafila (dobrovoljnog ibadeta), od namaza, posta, sadake…

U poznatom hadisi kudsijju, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi od svoga Gospodara, da je rekao:”Najviše čime mi se Moj rob može približiti jeste izvršavanje farzova, a zatim mi se približava nafilama sve dok ga ne zavolim…” (Buhari i Muslim)

Sada je vrijeme udjeljivanja. Muhammed, alejhis selam, bio je naročito darežljiv u Ramazanu. Sad je vrijeme sadekatu-l-fitra i ostalog dobrovoljnog (nafila) udjeljivanja. Vrijeme je nafile (dobrovoljnog) namaza;teravije, salatu tehedždžud, duha namaza, četiri rekata podnevskih sun sunneta, kao što kaže Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem:”Ko klanja četiri rekata nakon podnevskih farza, Allah će ga učiniti zabranjenim džehennemskoj vatri.” (Tirmizi)

4)Čovjeku kojeg Allah voli, sanja lijepe snove ili ga drugi sanjaju. “Njima (Allahovim štićenicima) su radosne vijesti (el Bušra) i na dunjaluku i na ahiretu.” (sura JUNUS, 64.)
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je, u hadisu koji se prenosi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da su ove radosne vijesti, ustvari, lijepi snovi koje Allah daje Svojim evlijama-da ih oni sanjaju ili da budu u snovima drugih ljudi.

5)Čovjek kopjeg Allah voli posvetio je svoj život pozivanju na dobro i odvraćanju od zla. Najveći vid ovog islamskog postulata (el emru bil mearufi ven nehju anil munkeri) jeste da wa-pozivanje ljudi na Allahov Pravi put.

Kazao je Allah, dželle ša nuhu Svome Poslaniku, Muhammedu, alejhis selam:”Reci-ovo je put moj;ja pozivam Allahu, ja i moji sljedbenici…” (sura JUSUF, 108.)

Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem kaže:”Zaista je vjera (islam) savjetovanje!” (Muslim, od Temima ed-Darije, r.a)

Ko se pronađe u navedenom neka zahvali Allahu Uzvišenom na uputi. Ko se, pak, ne pronađe, ovo je pouka, poziv i uputa ka stazi koja vodi Gospodaru Slavnom, Kojem pripada svaka hvala, Koji je Slavan i hvale dostojan, Koji najljepša imena i uzvišena svojstva ima, Jednom i Jedinom.

Piše: Sanin Musa, imam džemata Ebu Bekr Es Siddiq, Beč

Komentari

komentara