Provođenje noći Kadr u namazu i dovama

Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onom ko noć Kadr provede u imanu i nadi u Allahovu milost, njemu će svi prethodni grijesi biti oprošteni.” (Buharija i Muslim)
Aiša, radijallahu anha, veli da je Allahovom poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekla: “O Božiji Poslaniče, kad bih znala koja je noć noć Kadr, šta da kažem u njoj?” Reci: “Allahumme inneke ‘afuvvun tuhibu-l-afve fa’fu anni” (Allahu, Ti doista mnogo praštaš i voliš da praštaš, pa oprosti mi) (Hadis bilježe Ahmed, Ibn Madže i Et-Tirmizi, koji za ovaj hadis kaže da je vjerodostojan)

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara