Pušenje je haram po svim šerijatskim mjerilima !

www.islam-iman.com – Vijeće za fetve Egipta, je izdalo kategoričku fetvu o zabrani pušenja. Fetva je izdata 25. 5. 1420. god. po H., što odgovara 5.9.1999. god.

U fetvi se između ostalog kaže:

Savremena znanost kategorično je dokazala štetnosti konzumiranja duhana za čovjeka. U pušenju je šteta koja pogađa i pušača i one koji su oko njega. To je bespotrebno rasipanje imetka, a Allah je sve to zabranio.

Uzvišeni Allah kaže: ‘’I ne ubijate se rukama svojim! Zaista je Allah prema vama milostiv’’. Uzvišeni Allah također je rekao: ‘’I ne bacajte se rukama svojim u propast! I činite dobro! Allah voli one koji čine dobro!’’

Na osnovu svega, pušenje je haram po svim šerijatskim mjerilima!

U potpisu:
Dr. Nasr Ferid Vasil /19/, Muftija Arapske republike Egipat

/19/ Za izdavanje ove fetve uvaženi muftija je dobio I nagradu Svjetske zdravstvene organizacije, jer su njome pojačani napori u borbi protiv duhana, posebno u muslimanskim sredinama.

Iz knjige: Ovisnost o duhanu medicinski I religijski aspekti, Autor: Mr. Esmir M. Halilović

Komentari

komentara