Ružnoća ili ljepota djeteta imaju nekoliko razloga

Jedan od njih jesu misli roditelja, naročito majke ako prilikom spolnog odnosa i poslije do vremena stvaranja zametka razmišlja o osobama koje vidi, kojih se prisjeća i koje su joj drage, koje voli, kada neprestano razmišlja o njima i žudi za njima, dijete će ličiti na njih i preuzeti njihov lik. Priroda se prenosi, a to je činjenica koju svako zna.

Pričao mi je glavni među ljekarima u Kairu: “Zadužio sam moga bratića da podvlači surmu ljudima. Prođe malo vremena a on mi dođe sa bolešću u oku. Kada se izliječio, vratio se. Ali mu je opet bolest došla, pa sam znao da je svoje oči otvarao pred bolesnim očima, a priroda je prelazna.”

Ljekari spominju da ako žena konstantno jede dunje i jabuke, onda one uljepšavaju lice djeteta i osvjetljavaju boju njegove kože. Pokudili su da trudnica gleda u ružne slike (prizore), tamne boje i osamljene uske kuće,jer sve to utječe na dijete.

Hipokrat u svojoj knjizi kaže: “Kada muško sjeme bude unutar maternice prilikom spolnog općenja i ne izađe vani, već bude određeni dio vremena na grliću maternice, a grlić se skupi, žena je zanijela. Kada se grlić skupi, dva sjemena se u unutrašnjosti pomiješaju i dođe do oplodnje. Ako se u isto vrijeme dogodi ejakulacija muškarca i žene, oba će se sjemena razići i učvrstiti u maternici. Ona će ih obuhvatiti i skupiti, žena će zanijeti.

Kažem: Spomenuti uzrok ne nalaže oplođivanje, nego ga jedino nalaže Allahova volja, kao što smo pojasnili, a Allah najbolje zna. Zametak biva formiran, a oblikovao ga je Stvoritelj, Koji daje lik. Stvoreno je takvim da mu glava bude gore, a noge dolje. Kada Allah dozvoli da dijete izađe, ono se preokrene, pa njegova glava bude dolje, a noge gore, tako da glava bude ispred svih ostalih dijelova tijela, prema konsenzusu svih liječnika i hirurga. Ovo je vrsta potpune Allahove pažnje prema djetetu i majci, jer kada glava djeteta prvo izađe, izlazak ostalih dijelova tijela bit će lakši tako da nijedan od njih nema potrebe da se presavija. Kada bi prvo izašle noge, ne bismo bili sigurni da se rukama neće zaplesti u maternici. Ako izađe samo jedna noga, nećemo biti sigurni da se neće zakačiti i zaplesti u maternici. Ako izađu ruke, nema sigurnosti da njegova glava neće zapeti, jer je dijete povijeno unazad i pupčana vrpca obavija ga oko vrata ili oko plećki. Kada se dijete pokrene i dođe do mjesta gdje je pupčana vrpca izdužena, onda se ona omota oko njegove glave i prsa. Može se desiti da tada povuče pupčanu vrpcu, i da majka osjeti veliku bol, a i dijete može umrijeti, ili će njegov izlazak biti težak, ili će dijete izaći bolesno i natečeno. Mudrost Najpravednijeg Suca nalaže da se dijete prevrne u stomaku, te da njegova glava prvo izađe, a zatim ostali dijelovi tijela.

Izvor: “Ukrasi novorođenčeta”

Autor: Šejhul-Islam Ibn Qayyim Al-Jawziyye

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara