Sedam vrata Džehennema

Jednom se hairliji, bir vaktile, posrećilo da mu hanuma skoro svake godine rodi kćerkicu, k’o “zlatnu jabuku”, pa kad se “nađe” , mašaAllah, pet djevojčica, opogani mu Šejtan l.a. srce sa jakom željom da mu žena mora roditi sina, kako bi imao nasljednika. Hairliji se srce uzburkalo, ali se, nakon što zauči ezan za jaciju te on klanja džematile, sabra – pa zahvali Allahu swt na divnom daru uz dovu da mu Uzvišeni Gospodar podâ i muško dijete, jer, eto i čaršija bruji, kako je nesposoban i “negdje dobro zgriješio”, pa mu dragi Bog ne da sina! Jope’ šći!

5441897Naredne godine, nekako iza Bajrama, dade mu hanuma očima išaret, da ne vide djeca, da za njom dođe u halvat, pa mu pokaza “nizase”.

-Jope’ sam hamila, mašaAllah!
Hairlija proguta pitanje, s kojim je za njom pohitio u halvat, pa zakoluta očima.
– Deder ženo, Allah dao svako dobro tvome mužu, da mi ovaj put rodiš sina! Vakat je!

Kašljucnu malo, k’o nazôr, pa izleti u avliju.
Sa prvim snijegom, porodi se hanuma; mašaAllah curica, crnih očiju i kose, rumenih obaščića, k’o rumen ruža u đerdanu. Kad hairliji iznesoše haber – mašaAllah, našla ti se šći – on svom snagom udari sjekiru u panj pa bez riječi sjede na kladu. Prošla je i hefta a da malu Zulejhu nije ni uzeo u naručje kako treba; tek kad je Ahmed efendija sabiji proučio ezan i ikamet pa nakon akika-dove , te mu je dao u ruke rekavši prisutnima:

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Ko bude imao tri kćerke i dadne im utočište i hranu, i bude milostiv prema njima, zasigurno mu je obavezan Džennet.” Neki mu čovjek reče: ”A dvije kćerke, Allahov Poslaniče?” Reče: ”I dvije.” (Bilježi El-Buhari u Edebul-Mufred, a šejh Albani je ocijenio hadis hasenom) Također, onaj kome Allah podari dvije kćerke i bude ih lijepo izdržavao i odgojio, imat će, sa Allahovim dopustom, najljepše društvo na Sudnjem danu: ”Ko bude izdržavao dvije kćerke sve dok ne postignu punoljetstvo, doći će na Sudnji dan a ja i on ćemo biti poput ova dva” – pa je spojio svoja dva prsta. (Muslim)

Helem, srce mu se smirilo za kratko vrijeme. Jednom, na jemeku za sofrom, kad mu se učinilo da jahnija nije slana kako on voli, kao da je čekao bilo kakav povod, ljutnu se na ženu pa joj kroz zube prebaci:

– Slušajder habibijo! Još sam sadek osabur’o! Ako mi ne rodiš sina – talak (razvod) ti je!

Iza ovog se u kući hairlije najviše ćutalo. Jedne noći, pred rani sabah, usni hairlija čudan san: U snu vidje svoju džennazu i kako ga, još sa tabuta, za perčin prihvati Zebanija i htjede ga baciti na jedna vrata Džehennema u vatru. U tom se na kapiji Đžehennema nađe njegova najstarija kći i progovori: “Moliću Gospodara Milostivog, da moga babu sačuva Džehennema i patnje u njemu. Moj babo se dobro brinuo o meni i odgojio me u Islamu na Dunjaluku!”

Zebanija ga ščepa, pa sa njim na drugu kapiju Džehennema, kad i tamo, druga Hairlijina kćerka, progovori kao i prva. Ovo se ponovi šest puta, na šest džehennemskih kapija a kad ga Zebanija nadnese nad sedmu kapiju Džehennema, ona se otvori pa otud prodrije vatra i strašni krikovi. Hairlija vidje da na toj sedmoj kapiji nema više jedne od njegovih šćeri (jer ih je šest), pa zapomaga iz sveg glasa, ne kontajući da se je u strahu probudio:

– Ženooo, draga moja ženice, rodi mi još jednu šćer, dao Allah svako dobro tebi i tvom mužu!

Hanuma ga usnulo pogleda pa prošaputa:

– Amin! Hairlija moj, amin!

Autor: hfz. Fuad Seferagić

www.islam-iman.com

Komentari

komentara