Sehur

Islamski su učenjaci saglasni da je pohvalno ustajati na sehur,ali da nije grešan onaj ko ga propusti. Enes r.a. veli da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem rekao: “Ustajte na sehur,u sehuru je berićet.”(Buharija i Muslim)

Mikdam ibn Madijekrib prenosi da je Alalhov Poslanik salallahu alejhi we sellem rekao: “Ustajte na sehur,jer je to berićetna hrana!”(Bilježi ga En Nesai s vjerodostojnim nizom prenosilaca)

Razlog berićeta jeste taj što ojačava,osvježava i olakšava postaču post.

ČIME SE SEHURI

Za sehure se uzima obilna,a i skromna hrana,pa makar to bio i gutljaj vode. Ebu Seid el Hudri, r.a. veli: ” Sehur je berićetan i nikako ga ne izostavljajte,pa makar neko od vas popio i samo gutljaj vode,jer zaista Allah dž.š.i meleki donose salavat na one koji ustaju na sehur.”(Ahmed)

VRIJEME SEHURA

Njegovo vrijeme nastupa od polovice noći,a završava pred zoru. Sehur je poželjno odgoditi. Zejd ibn Sabit r.a. veli: “Sehurili smo s Allahovim Poslanikom salallahu alejhi ve sellem,a potom smo ustali da klanjamo.” Neko je upitao: “Koliko je bilo između sehura i namaza?” Onoliko za koliko bi proučio pedeset ajeta”, odgovorio je Zejd.(Buharija,Muslim)

Amr ibn Mejmun veli: “Ashabi Allahovog Poslanika a.s. najbrže su pristupali iftaru,a najkasnije počinjali sa sehurom.”(U nizu prenosilaca ovog hadisa  nalazi se Sulejman ibn Ebu Osman,koji je nepoznat prenosilac)

SUMNJA U POČETAK ZORE

Ako čovjek posumnja da li je zora nastupila,dozvoljeno mu je jesti i piti,sve dok se ne uvjeri da je zora nastupila,i ne treba se osvrtati na sumnju,jer je Allah učinio da  krajnja granica jela i pića bude uvjerenje da je zora izašla,a ne sumnja. Svevišnji veli: “…jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore.”
(El-Beqara,187)

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara