Šejhul-islam Ibn-Tejmijje i tatarski kralj Kazan

Ibn-Kesir kaže: “Priča se o hrabrosti šejhul-islama Ibn-Tejmijje kada je rekao Kazanovom prevodiocu da mu prevede slijedeće: ‘Tvrdiš da si musliman, pored sebe imaš mujezina, kadiju i imama, a i šejha – kako čujem – pa si nas opet napao i okupirao našu zemlju. Zašto? Tvoj otac i djed Hulago su bili nemuslimani, pa nisu okupirali muslimanske zemlje , nego su se borili protiv našeg naroda. Ti si se s nama dogovorio, pa si nas prevario; rekao, pa nam slagao.'” Ibn-Kesir kaže: “Bilo je veoma žustrih polemika između Kazana, Kutlšaha i Polaja u kojima je Ibn-Tejmijje bojeći se jedino Allaha, dž.š., hrabro branio istinu.”

Ibn-Kesir kaže: “Ljudi ga pozvaše za sofru, za kojom su svi, osim Ibn-Tejmijje, jeli. Upitaše ga:
-Zar nećeš jesti sa nama?
-Kako ću jesti sa vama kad je sva hrana od ovaca koje ste pokrali ljudima i ispekli ih na drvima koja ste posjekli od ljudi?

Nakon toga, Kazan zatraži od njega da prouči dovu, u kojoj on zamoli s riječima: ‘Gospodaru naš, ukoliko je ovaj Tvoj rob dostojan hvale i ako se bori da Tvoja riječ bude gornja i da vjera pripada samo Allahu – pomozi ga i učini da vlada zemljom i ljudima. Ali ako on to čini zbog vlastitog ugleda i slave, žudeći za dunjalukom i da njegova riječ bude gornja, a da Islam i njegovi sljedbenici budu poniženi – ponizi ga, uzdrmaj ga, uništi ga i trag mu zatari’. Kazan je podignutih ruku aminovao na ovu dovu. Mi smo kupili svoju odjeću da je krv ne upršće, ako naredi da ga pogube. Nakon što smo izašli od kralja Kazana, vrhovni kadija Nedžmuddin Sasri i drugi mu rekoše:
-Umalo da nas upropastiš! I sebe, kada ne upropasti! Tako nam Allaha, mi ti dalje nećemo biti društvo.
-I ja, također, tako mi Allaha, više neću biti u vašem društvu.

Jedan dio nas nastavi put sa njim prema Damasku, a drugi su zaostali uz ličnu svitu i prijatelje Sasrijeve. Ovaj događaj se brzo pročuo među Kazanovim vojskovođama, te oni požuriše za njim, gledajući u njega i tražeći bereket njegove dove. Tako mi Allaha, bio sam očevidac kada je stigao u Damask u pratnji tri stotine konjanika. A oni što su odbili da budu u društvu sa njim, njih je grupa Tatara presrela i sve ih pobila.”
(El-Bidaje ven-nihaje, 14/89)

Izvor: “Primjeri istinskog vjerovanja”

Autor: Dr. Ahmed Ferid

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara