Sestri koja je pokrivena…

Od Ebu Seida El-Hudrija, r.a, se prenosi da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Ko od vas vidi neko loše djelo neka ga otkloni rukom, a ako nije u stanju neka to uradi jezikom, a ako ni to nije u stanju neka ga prezire srcem, a to je najslabiji vid imana.’“ (Muslim) 

Piše: Fatima Mušinović-Hasić

muslimankaVođena ovim hadisom, a nemoćna da promijenim djelom, želim da osudim srcem i jezikom… i da pozovem svoje sestrice u vjeri na razmišljanje.

Sestro, ti znaš hvala Allahu, za Gospodara Uzvišenog, znaš za Poslanika, s.a.v.s, znaš za Kur’an, za prava i dužnosti jedne muslimanke. Svjesna si blagodati koje ti je Allah podario, koje uživaš i za koje se ne možeš odužiti.

Isto tako sestro, svjesna si da Allahu ne trebaju naši ibadeti niti naša poslušnost ili neposlušnost. Ne trebaju Njemu naša dobra djela niti naš inat, niti naš dunjaluk. Trebaju nama, samo nama! Nama treba naš hidžab, nikome više! Hidžab je naša zaštita, naš zastor od muških pogleda i poriva. Sestro, hidžab je naredba Uzvišenog Gospodara, a sve naredbe koje su od Njega, znaš da su hajr za nas i da su dobro za nas. Kamo sreće da su naša srca kao srca sahabijki koje nisu zapitkivale i kojima nije trebalo objašnjavati zbog čega baš hidžab, zbog čega taj propis, nego su rekle: „Čujemo i pokoravamo se!“ Sigurna sam sestro, da ti to već znaš, jer ti nosiš mahramu, i kažeš za sebe da si pokrivena. A isto tako sam sigurna i da vrlo dobro znaš da li je tvoja mahrama hidžab ili obični komad platna kojim si prekrila glavu.

Nije isto klanjati i biti u namazu, nije isto ne jesti i postiti, niti je isto nositi hidžab i pokriti kosu. Biti u namazu, postiti, nositi hidžab, saburati i biti pokoran Uzvišenom znači činiti to samo radi Njega Veličanstvenog, u Njegovo ime i nadati se Njegovoj nagradi. A nagradi se ne možeš nadati ako svjesno radiš pogrešno, ako težiš dunjaluku na uštrb ahireta. Da nas Allah sačuva toga! Kao što se ne možemo nadati dobroj ocjeni ako smo na sva pitanja odgovorili po riječ li dvije, isto tako se ne možemo nadati nagradi za hidžab ako smo pokrili od svih djelova tijela po centimetar ili dva. SubhanAllah.

Sestro, hidžab nije turban na glavi ispod kojeg viri kosa na sve strane, utegnute hlačice ili helanke da se svaka vena oslika a kamoli figura tijela, maice kratkih rukava, vrat i prsa „na izvol’te“ i slično.

Sestro, ti koja si pokrivena, pitam te, koja je svrha otići na more (javne plaže, bazene), tamo gdje je toliko razvrata i grijeha, i gdje si svjesna da ne možeš sačuvati svoj pogled, svoje tijelo, svoju vjeru, izmješana sa muškarcima i ženama bez stida?!!! Koja je svrha žrtvovati dunjaluk za ahiret? Da li je vrijedno?

Sestro, ti koja si pokrivena, pitam te koja je svrha otići na more tamo gdje nema nikoga, na pusto ostrvo, zakupiti plažu samo za svoju porodicu, sve vrijeme se skrivati i čuvati od grijeha i na kraju objaviti sliku na kojoj se ne može prepoznati da li si zaista pokrivena ili mahrama služi samo kao zaštita od sunca?! Zar nije isto prohodati takva ulicom i objaviti sliku na facebooku?!

Nije hidžab otkriven vrat i otkrivena prsa, nije hidžab rukavi zavraćeni do lakata, niti je hidžab suknja do ispod koljena. Hidžab je mnogo više. Hidžab treba da te sakrije, da te pokrije da se tvoji ukrasi ne vide, da tvoje tijelo bude tvoje a ne svakog ko u tebe pogleda.

Zamisli sljedeću scenu: Na Sudnjem Danu, kada ti niko i ništa osim tvojih djela ne može koristiti, dođeš s nadom da će ti Allah ukabuliti dobra djela, i da će tvoj hidžab kojeg si nosila na dunjaluku biti zaštita od vatre, Allah s.v.t, tvoja djela pretvori u prah. Estagfirullah. Estagfirullah. Estagfirullah. Zamisli i razmisli!

Ne dozvolimo da budemo od onih za koje se kaže:

„I mi ćemo pristupiti djelima koja su činili pa ih u prah razasuti pretvoriti.“ (El- Furkan, 23.)

Za www.islam-iman.com – Piše: Fatima Mušinović-Hasić

Komentari

komentara