Sestrina dilema u pogledu odlaska u tzv. islamsku državu – hilafet

Es-selamu alejkum, draga sestro! Do sada ti se nisam javljala i halali ako te opterećavam svojim problemom, ali trenutno ne znam kome drugom da iznesem ovo što me steže i tišti u grudima. Ako bih rekla roditeljima, vrlo dobro znam da me ne bi razumjeli, a kada mužu kažem šta me steže i muči, on kaže da nemam dovoljno oslonca na Allaha i da trebam dosta imanski da se izgradim.

idis3Naime, evo o čemu je riječ: Otkako sam u braku, ne živim više u BiH i sada sam trenutno u inostranstvu. U Bosnu idem povremeno i tada i viđam porodicu. Vjerovatno si ti i bolje upućena od mene što se tiče uspostavljanja hilafeta i formiranja islamske države, mi koliko možemo pratimo stanje šta se tamo događa i moj je muž odlučio da ide u džihad i da se mi preselimo tamo. Ja se dvoumim u pogledu toga i, ne znam zašto, ali osjećam neki strah. Žao mi je i mojih roditelja i porodice koje, ako odem, Allah zna kada ću ponovo vidjeti. Ne znam kakva je situacija tamo što se tiče žena i života, nekako mi je ogroman upitnik u glavi, ne mogu kroz ova slova da ti pretočim svoj strah i nesigurnost u pogledu te odluke, ne znam da li je moj iman slab ili mi šejtan, Allah ga prokleo, ne dâ da vidim hajr u tom odlasku. Ako možeš ikako da mi pomogneš, u ime Allaha molim te da to i učiniš.

Molim Allaha da te Džennetom nagradi za tvoj trud!

SAVJET

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Draga moja sestro, ružo moja mirisna, tvoj strah i tvoja briga su opravdani, a nemir u duši samo je jedan signal za razumom obdarene.

Nevas b. Sem‘an, radijallahu anhu, kazuje da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolje dobro djelo jeste lijepa ćud, a grijeh je o­no što ti buni i uznemiruje dušu i što ne želiš da svijet sazna.” (Muslim)
U drugoj verziji ovog hadisa navodi se da je Vabisa, sin Ma‘bedov, došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: “Došao si da pitaš o dobrim djelima i grijehu?”, a o­n odgovori: “Da.” Na to mu Allahov Poslanik reče: “Upitaj svoje srce i svoju dušu! Dobro djelo je o­no u čemu duša nalazi mir i spokoj i u čemu se srce smiri. Grijeh je o­no što ti uznemirava i buni dušu i što se koleba u prsima, makar ti ljudi i drugačije rekli i govorili.” (Musned)

Iako imam jasan stav o ovom pitanju, iako nisi tražila fetvu, već savjet, ipak sam se savjetovala sa učenijim i kompetentnijim od sebe, kao što se s njim konsultiram i u pogledu svih drugih šerijatskih pitanja, i složili smo se da imamo identičan stav u pogledu tvog pitanja:

“Posavjetuj sestru da ne ide u ta krizna područja. Vjerujem da će tvoj savjet koristiti i da će imati plodonosne rezultate. Mislim da je moj i tvoj savjet u ovom slučaju isti, budući da je situacija i više nego jasna.”

Tražila si pomoć, a naša islamska dužnost jeste da pomognemo onome kome je pomoć potrebna, mada sam voljela da se držim po strani kada je o ovome riječ jer imamo mi puno prečih tema!

Mila moja, zaista sam mišljenja da ne trebaš ni slučajno da ideš u krizna područja gdje se vode okrutne bitke pod sumnjivim okolnostima i gdje se međusobno ubijaju oni koji padaju na sedždu Allahu i svjedoče šehadet! Savjetuj svog muža da dobro razmisli, da se malo bolje informira i da uzme u obzir stav najvećih islamskih učenjaka, a ne nekih anonimusa koji se kriju iza lažnih identiteta i koji svojim djelima pokazuju da su daleko od slijeđenja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je uspostavio kodeks ponašanja po kojem se prepoznaju istinski sljedbenici Kur’ana i sunneta.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio nas je kako da se ponašamo prema muslimanima i nemuslimanima, prema neprijateljima i prijateljima, prema starima, djeci i ženama… Naučio nas je kako se ponašamo prema zarobljenicima i slobodnima, čak i prema životinjama, drveću, imetku… Sve ono što nas je učio najbolji učitelj svih vremena, najbolji vojskovođa i upravitelj, daleko je od onih koji sebe prozvaše graditeljima “hilafeta”.

Mila moja, o tzv. hilafetu i njihovoj državi koja nema atribute islamske, Unija muslimanske uleme je 3. 7. 2014. izdala Proglas u kojem odbacuje legitimnost hilafeta i njegovog halife napominjući da nisu ispunili potrebne šerijatske uvjete, te je u svome Proglasu detaljno objasnila uvjete koje bi morao da zadovolji eventualni halifa, način njegovog izbora i ulogu eventualnog hilafeta u uspostavljanju mira, a ne sukoba među muslimanima i u društvu općenito.

Nijedan musliman ne smije sebi dozvoliti da postane žrtva samovolje anonimnih pojedinaca zanemarujući upozorenja islamske uleme i onih koji svoje stavove potkrepljuju dokazima iz Kur’ana i sunneta. Neznanje i dobra namjera neće im koristiti jer ćemo odgovarati za vid, sluh i razum, koji je u ovom slučaju isključen iz upotrebe, inače bi i onaj sa mektepskim obrazovanjem upitao gdje se to u islamu poziva na toliku količinu nasilja, brutalnosti, ekstremizma, niskog morala i na kraju uspostavljanja hilafeta prisilom i ucjenama.

Omer, radijallahu anhu, rekao je: “Ko dâ prisegu čovjeku bez konsultiranja muslimana, ne treba ga slijediti niti se povoditi za onim koji je dao prisegu, jer bojati se da svoje živote izlažu opasnosti i tome da budu ubijeni.” (Buhari)

Šta bi Omer, radijallahu anhu, rekao za “hilafet” koji se uspostavlja bez šúre, bez učešća muslimana i muslimanki, bez konsultacija sa islamskim učenjacima, pod prisilom, uz masakrirane žrtve, kasapljenje islamskih vojskovođa, prijetnje, pljačku i uništavanje imovine, iživljavanje nad zarobljenicima …? Šta bi uradio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi došao među muslimane koji svoju krv prolijevaju za sumnjive projekte u kojima su obavezne žrtve upravo muslimani, a čije su vođe nekim slučajem uglavnom obučavani u nekoj od nevjerničkih obavještajnih službi…? Zar je moguće da se toliki broj onih za koje se kaže da posjeduju razum, ne zapitaju odakle tolika količina mržnje, brutalnosti prema neistomišljenicima od strane “bivših” obavještajaca koji su “vođeni” nekim osvetničkim nagonima, koji su otpuštani iz svojih službi baš nakon toliko godina uloženih u njihovu obuku (zbog obične upale pluća) i, čudnog li čuda, odakle toliki broj u isto vrijeme “otpuštenih” na različitim stranama svijeta i svi odlučili da svoje iskustvo sprovedu u “službi islama”, a naša draga braća, toliko naivna pa se ne pitaju što baš oni izginuše, zaboraviše sav ahlak na koji je pozivao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaboraviše lekcije iz historije islama koje demantiraju opravdanost onoga što im njihove “Abu” vođe odobriše i narediše…..

Sestro moja draga, molim te u ime Allaha, savjetuj svog muža da dobro razmisli o onome što mu se plasira iz “islamske države” i neka to uporedi sa Kur’anom i sunnetom, pa nakon što mu se pojavi nedostatak kockica u tom mozaiku, neka se savjetuje sa barem trojicom učenih i nakon toga, ako ipak odluči da ide, nemoj ga podržati, nemoj sebi zulum činiti i dovoditi u opasnost svoj život i život svog evlada, jer nije to džihad u kojem se brani domovina, u kojem se bori protiv okupatora, pa da ti savjetuje sabur i potpomaganje muža mudžahida, kao što su to radile naše čestite pravovjerne sestre.

S obzirom na to da je islamska ulema sastavljena od najvećih učenjaka današnjice proglasila ništavnim tzv. hilafet i samoprozvanog halifu, uz jasno upozorenje da se u ovom projektu krše osnovne šerijatske vrijednosti, tada moramo da znamo da nema pokornosti robu u nepokornosti Stvoritelju koji je Sebi zabranio nasilje, pa ga je i među nama učinio zabranjenim!

Molim Uzvišenog Allaha da prepoznamo prioritete, da se osvijestimo i da vidimo koliki je broj četnika koji svakim danom prijete nekim novim pokoljima, koliko njihove prijetnje, razni projekti kojima se direktno atakuje na muslimansku čast, imetak, din… prolaze neprimijećeno dok naša hrabra omladina, željna šehadeta i Dženneta, bije neke tuđe bitke daleko od domovine kao marioneta u rukama nekih sumnjivih anonimusa, ruši islamske građevine, ubija dojučerašnju braću sa kojima su nogu uz nogu stajali u safovima, po zadatku, a da toga nisu svjesni, kvare sliku o toleranciji i miroljubivosti mu’mina i dušmanima daju argumente da ima nekakvih “bradonja” koji su zaista opasni i za svoju porodicu, a kamoli za okolinu…

Ovakva braća otvoriše vrata zuluma nad muslimanima koji se hapse i zatvaraju pod teškim optužbama, ojačaše islamofobiju i pokrenuše lavinu netrpeljivosti u kojoj će stradati nevini koji na bilo koji način podsjećaju na njih. U dobroj namjeri da se susretnu sa džennetskim hurijama, naša draga braća nesvjesno postadoše oruđe islamofoba koji su tolike godine režirali strašne scene kojima nam danas odvraćaju pažnju od zuluma u Palestini, Čečeniji i drugim okupiranim zemljama i od regrutovanja četnika u zemlji koju smo obavezni čuvati i braniti.

Molim Allaha da nam razbistri razum, skine koprenu sa očiju, u srca spusti rahmet prema vjernicima, a hrabrost i ponos prema neprijateljima! Allahumme amin!

Nađa Dizdarević

Komentari

komentara