Sklopila sam bračni ugovor dok sam imala mjesečnicu. Da li je moj brak valjan?

brak1Odgovor: Da, tvoj brak  je šerijatski ispravan, imajući u vidu da ne postoji šerijatski dokaz koji zabranjuje sklapanje braka dok žena ima mjesečnicu. Postoji samo zabrana da žena ima intimni odnos u tom periodu (Vidi: El-Bekare, 222) Ovdje treba ukazati na razliku između sklapanja braka i razvoda.

Naime, razvod braka (talak) dok je zena u hajru je zabranjen (haram). Kada je Poslanik, s.a.v.s, čuo da je Abdullah sin Omera ibn Hattaba pustio ženu dok je bila u hajzu, naredio je njegov om babi da mu naredi da je vrati i da je tek u drugom periodu čistoće pusti, ako hoće (Vidi: Sahihu-l-Buhari, Kitabut – talak, br. 5252)

Odgovorio: Dr. Šukrija Ramić, Knjiga za žene Fetve i savjeti
www.islam-iman.com

Komentari

komentara