Slijepo slijeđenje

5209678960Za učenjake, muhaddise i šerijatske pravnike, lahko je razlikovati jačinu dokaza u pojedinim fetvama. Oni bez problema mogu odabrati najjače mišljenje. Međutim, kako će postupiti obični ljudi, koji nemaju tako široko znanje o Kur’anu i hadisima? Da li će slijepo slijediti mezhebe? Slijeđenje stavova nekog od ovih učenjaka vas ne čini slijepim sljedbenikom (mukallidom). Ali, ako vam se dostavi dokaz da je taj učenjak po nekom pitanju pogriješio, a vi uprkos tome nastavite slijediti njegov stav, to se zove taklid/slijepo slijeđenje, a vi postajete mukallidi. Ukoliko, naprimjer, vaša majka ima srčane probleme, kome ćete se obratiti za pomoć? Neurologu? Ne. Pedijatru? Ne. Kardiologu? Da. I to najboljem. Raspitat ćete se i svoju majku odvesti najboljem kardiologu. Nećete slijepo slijediti mišljenja raznih drugih ljekara. Bit ćete veoma oprezni, jer se radi o zdravlju vaše majke. Isto tako, morate provjeriti dokaze za stavove vaših učenjaka. Naravno, ne možete sve provjeriti. Trebate slijediti učenjake u koje imate povjerenje, koji su se dokazali kao pouzdani, a dokazi su im vjerodostojni. Međutim, ukoliko se pojavi neki drugi učenjak i kaže vam: “Taj alim kojeg slijediš, pogriješio je po tom i tom pitanju. Evo ih dokazi iz Kur’ana i sunneta.” – morate to provjeriti. Ukoliko se ispostavi da je u pravu, morate odbaciti mišljenje učenjaka kojeg ste navikli da slijedite. Tako i ja radim. Kad se pripremam za debatu ili predavanje, dobro se pripremim i provjerim sve dokaze. Međutim, postoji veliki broj informacija koje znam a nisam ih provjerio, pa ih klasificiram. Naprimjer, uvjerio sam se da je šejh Albani, rahimehullah, jedan od najvećih hadiskih autoriteta novijeg vremena. Uvjerio sam se da svoje stavove bazira na čvrstim dokazima. Na osnovu tog svog ubjeđenja, ukoliko ne držim predavanje, ne provjeravam uvijek njegove ocjene hadisa, već se jednostavno oslonim na njegovo mišljenje. Međutim, ako mi neko dokaže argumentima iz Kur’ana i sunneta da je šejh Nasiruddin Albani pogriješio po nekom pitanju, odbacit ću mišljenje šejha Albanija. Ljudi griješe. Greške su pravili imami Ebu Hanife, Šafija, Malik i Ahmed ibn Hanbel, pa zašto se ne bi moglo desiti da je i šejh Albani pogriješio? Naravno, ne možete provjeriti sve, a i ne morate provjeravati ukoliko je taj učenjak pouzdan. Ako imate vremena, najbolje je da provjerite. Ako nemate vremena, ne morate provjeravati. To nije taklid. Međutim, ako vam neko donese čvrste dokaze da je taj učenjak pogriješio, a vi ga nastavite slijepo slijediti, to se zove taklid. Jedino možemo slijediti Allaha i Njegovog Poslanika bez ikakvog pogovora-taklidom. Nikoga više.

Izvor: “Vjera za sva vremena”

Autor: Dr. Zakir Naik

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara